Končí papírové docházky, univerzita spouští elektronickou evidenci pracovní doby

Grafika: Žurnál UP
Monday 9 January 2023, 10:17 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Ekologické, praktičtější, rychlejší – takové bude přibližně od poloviny roku 2023 na Univerzitě Palackého vyplňování a schvalování dovolenek a odevzdávání docházky. Elektronická evidence docházky a elektronické dovolenky prošly v předchozích měsících testováním na rektorátu a univerzitních zařízeních, aktuálně se „bezpapírový“ systém postupně zavádí na celé univerzitě.

„Žádosti o dovolenou se zadávají elektronicky prostřednictvím nového systému, rovnou se odesílají nadřízenému ke schválení a následně se automaticky propíšou do docházky. Ve stejném systému funguje zpracování a předání docházky před koncem měsíce, čímž se celý proces urychlí, a navíc šetříme životní prostředí,“ vyjmenovala výhody nového systému kvestorka univerzity Petra Jungová s tím, že dočasně má systém ještě dílčí omezení, na jejichž odladění se intenzivně pracuje ve spolupráci s Centrem výpočetní techniky (CVT) a Oddělením řízení lidských zdrojů (OŘLZ).

„Do evidence se zatím automaticky nepropisují pracovní cesty a další druhy nepřítomnosti, vyjma dovolené, a je tedy potřeba je do docházky zapsat ručně jako doposud. Doklady o nepřítomnostech typu darování krve či účasti na pohřbu je zatím také potřeba předávat v papírové podobě,“ doplnila kvestorka. Na Portále UP je pro elektronické zadání dovolenky či odevzdání docházky zřízena nová dlaždice s názvem Evidence docházky, nechybí také nápověda. Aktuálně již systém využívá rektorát a univerzitní zařízení, v nejbližší době se zapojí filozofická a přírodovědecká fakulta, následovat budou fakulty zdravotnických věd a právnická. Postupné zavádění systému, včetně zaškolení evidentek docházky a personalistek, by mělo být ukončeno do května 2023, kdy je plánováno nasazení elektronizace docházky i dovolenek na všech fakultách a centrálních jednotkách UP.

Na Univerzitě Palackého trvá poptávka po elektronizaci řady dalších agend a systémů, na níž se postupně intenzivně pracuje. V předchozím roce například přešel Akademický senát UP novelou svého volebního řádu výhradně na elektronickou verzi hlasování ve volbách do senátu, Správa kolejí a menz zase spustila vedle papírových knih ve všech menzách elektronickou knihu přání a stížností. Již od března roku 2020 platí pro všechny součásti i zaměstnance UP povinnost používat elektronické cestovní příkazy, jejichž podoba od té doby prošla prostřednictvím CVT intenzivním vývojem k uživatelsky přívětivější podobě. Na dalších projektech se nadále intenzivně pracuje.

„V budoucnu bychom chtěli digitalizovat většinu schvalovacích postupů na UP. Už nyní lze na Portále UP například elektronicky požádat o vypsání veřejné zakázky nebo nechat schválit podání grantové žádosti. Na elektronické schvalování dále čekají například ‚košilky‘ pro podpis smluv,“ upřesnil ředitel CVT David Skoupil.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)