Konference mladých přírodovědců nabídla kvalitní vědecké práce středoškolských studentů

Foto: Adam Mráček
Thursday 15 July 2021, 8:00 – Text: Šárka Chovancová

Sedm nadaných středoškolských studentů prokázalo své nadprůměrné znalosti i schopnost veřejně prezentovat svoji práci na Konferenci mladých přírodovědců, kterou v Pevnosti poznání pořádala přírodovědecká fakulta. Vítězkou 15. ročníku se nakonec stala Tereza Havlíková z Gymnázia Olomouc-Hejčín s prací nazvanou Vývoj imidazopyrimidinů jako inhibitorů cyklin dependentních kinas.

„Tereza Havlíková se ve své práci v oboru Chemie věnovala složité několikakrokové syntéze tří nových látek s potenciálem zastavovat zhoubné buněčné dělení. Prokázala, že se dobře orientuje v problematice, a to jak detailním popisem syntézy a znalostí experimentálních metod, tak i schopností vyhodnotit externě získaná data ohledně toxicity těchto nových látek v buněčných liniích, a to v závislosti na koncentraci potenciálního léčiva," uvedl garant konference Jiří Kvita.

Oceněná studentka na své práci spolupracovala s Lukášem Jedinákem z katedry organické chemie. „Tereza docházela do laboratoře jednou až dvakrát týdně po vyučování, a to po celou dobu řešení projektu. Samozřejmě s výjimkou koronavirové pauzy. Věnovala se přípravě chemických sloučenin, jejich čištění a následné charakterizaci pomocí analytických metod. Odvedla velký kus práce, za což byla odměněna. V celorepublikovém finále Středoškolské odborné činnosti obsadila třetí místo.“

Akce se zúčastnili studenti nejen z České republiky, ale i ze Slovenska. Z Bratislavy přijela Stanislava Javrová, která se pod vedením Lukáše Kučery z katedry analytické chemie zabývala analýzou vlivu osteoporózy na kostní tkáň u středověkých žen. „Účast na této konferenci je pro mě něco nového, co mi přinese další zkušenosti. Myslím, že mi to v budoucnu pomůže posunout se zase dále ve studiu i v samotné prezentaci.“

Spolupráci se středoškoláky si pochvaluje i Lukáš Kučera. „Studenti obecně přicházejí do laboratoří s velkým nadšením a zapálením pro věc, což jim pomáhá rychleji se dobrat k zajímavým výsledkům. Nabízíme jim naprosto nová, nikým doposud řešená témata, která jim dávají pocit jedinečnosti. Mají tedy možnost pracovat na svém vlastním projektu. Je to velmi přínosné nejen pro ně, ale i pro nás.“

Konference mladých přírodovědců podporuje zájem studentů o vědeckou práci - je vyvrcholením jejich celoroční práce v projektu Badatel - a dalších nadaných středoškoláků, kteří mají zájem svoji práci v oblasti přírodních věd prezentovat na oficiální konferenci. Téměř všichni letošní účastníci studují na fakultních školách přírodovědecké fakulty. „Loňský rok nebyl pro studenty kvůli epidemické situace vůbec lehký, ať už z hlediska kontaktů nebo práce v laboratoři. Překvapilo mě, jak tito středoškolští studenti rozumí dané problematice, znají principy, umí je popsat i reagovat na naše dotazy, což je velmi povzbudivé do budoucna. Odborná úroveň jejich vědeckých prací dosahuje úrovně minimálně našich bakalářských studentů,“ řekl Libor Kvítek z katedry fyzikální chemie.

Dalším oceněným studentem se stal David Chudožilov z Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, který zaujal prací nazvanou Detekce rozpadů mionu scintilačním detektorem pod vedením Ladislava Chytky ze Společné laboratoře optiky a umístil se na druhém místě. Třetí skončila Kateřina Lišková z Církevního gymnázia Německého řádu Olomouc s prací Zalesnění kalamitních holin a rozbor příčin nezdaru umělé obnovy lesa na lesním hospodářském celku.

Většina mladých badatelů, kteří se konference zúčastnili, spolupracovali s odborníky z přírodovědecké fakulty. „Zajímavé prezentace mladých vědců přišla sledovat i část účastníků Letní školy Badatele, která se na přírodovědecké fakultě konala od 3.–9. července 2021. Doufáme, že je prezentace studentů zaujala a příští rok rozšíří řady těch, kteří se do Konference mladých přírodovědců přihlásí,“ doplnil Jiří Kvita.

Konference mladých přírodovědců je podpořena a pořádána v rámci projektu MŠMT Podpora nadaných žáků základních a středních škol s názvem „Badatel 2021 – Rozvoj nadaných studentů SŠ prostřednictvím přírodovědných výzkumných a vzdělávacích aktivit.“

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)