Konference mladých vědeckých pracovníků, letos s názvem Porta Omnia

Fotogalerie: Lukáš Blokša
Wednesday 5 April 2023, 12:08

V pátek 24. března 2023 se uskutečnil desátý ročník konference mladých vědeckých pracovníků, tentokrát pod názvem Porta Omnia. Byl pořádán studenty doktorského studijního programu Speciální pedagogika ve spolupráci s akademickými pracovníky z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. 

Hlavním tématem konference byla multidisciplinarita a hledání společných cest ve speciální pedagogice v propojení s dalšími vědami o člověku. Konference tak nabízela příležitost k propojení či vytvoření nových projektů napříč obory a k navázání spolupráce mezi mladými i zkušenými vědeckými pracovníky z různých odvětví.

Konference byla zahájena performancí pod názvem ´Maska červené smrti´ v podání inkluzivního divadelního souboru ModroDiv. Po zdařilém vystoupení následovala podnětná diskuze u kulatého stolu s uznávanými odborníky k metodologickým tématům. Ke kulatému stolu usedli prof. Dušan Lužný, Dr. z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP, Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D. z katedry psychologie, FF UP, PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. z Českého národního centra Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation, LF MU v Brně a doc. Jiří Kantor, Ph.D. z pořádajícího pracoviště. Během setkání byla otevřena témata týkající se příležitostí, potenciálu, ale také limitů na poli současné vědy a metodologie ve společenskovědních oborech. Došlo také na sdílení zkušeností a zajímavostí z osobního a profesního okénka našich vážených hostů. Účastníci konference se mohli nejen inspirovat, poučit, ale i pobavit nad humornými příběhy vědce z praxe při pilotáži či výzkumu v terénu.

Odpolední blok konference byl věnován mladým vědeckým pracovníkům a jejich příspěvkům. Ve třech paralelně probíhajících sekcích prezentovali nejen studenti doktorských studijních programů výstupy své dosavadní výzkumné činnosti v českém a anglickém jazyce. Dvacet osm aktivních příspěvků se pyšnilo svou rozmanitostí jak v tématu, tak svým výzkumným charakterem – mezi příspěvky se mimo jiné objevily zprávy z výzkumu, metodologické statě, kazuistiky, osvětově zaměřené příspěvky nebo teoretické rešerše. Sdílená témata vzbuzovala dotazy z publika, které často vedly k rozsáhlým diskuzím.

Vzhledem k různorodosti témat i disciplín, které se na konferenci otevřely, se dá konstatovat, že cíl konference – tedy hledání společných cest – byl naplněn.

Velké díky patří všem, kteří se na organizaci a průběhu konference podíleli, tedy dobrovolníkům z řad doktorandů a akademickým pracovníkům ÚSS, hostům kulatého stolu, divadelnímu souboru ModroDiv v čele s Mgr. Martinem Polínkem, Ph.D., aktivním i pasivním účastníkům konference, dobrovolníkům zajišťujícím chod šatny, technické zázemí i tlumočení do anglického jazyka a SOŠ a SOU služeb Velký Újezd za přípravu skvělého cateringu. Konferenci hodnotíme jako úspěšnou a příští rok se těšíme opět na viděnou.

Martina Haroková, Anna Strnadová, Monika Ptáčková, Veronika Vachalová, Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)