Konference připomene, co příroda nabízí pro výchovu a pro život

Grafika: Michal Stránský
Thursday 15 September 2022, 12:00 – Text: Martin Višňa

Na to, že naše životy jsou často odříznuté od přírodního dění, upozorní v polovině října konference Amaltheia, kterou připravuje katedra rekreologie Fakulty tělesné kultury UP. V prostorách Pevnosti poznání se o svůj pohled a zkušenosti podělí vedle odborníků na výchovu v přírodě a zážitkovou pedagogiku například kněz Zbigniew Jan Czendlik, psychiatr Michal Hrdlička nebo architektka Eva Špačková.

„Chceme poukázat na to, že příroda je tou nejcennější učitelkou, které jsme ale v posledních desetiletích trochu přestali naslouchat. Přitom nabízí úžasné možnosti, jak prožívat svůj život bohatším způsobem a jak rozvíjet lidský způsob bytí do celé řady dimenzí, které prostřednictvím techniky rozvíjet nemůžeme. A myslím, že po covidu je toto téma ještě naléhavější,“ uvedl odborný garant konference Ivo Jirásek.

Program dvoudenní konference, která se uskuteční ve dnech 14. a 15. října, nabídne pestrou paletu pohledů na téma a zkušeností. Vystoupí mimo jiné známý kněz, lanškrounský děkan Zbigniew Jan Czendlik, který bude mluvit o tom, že i naše nedostatky mohou být pro život přínosné, Michal Hrdlička z Dětské psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Motol přiblíží vliv epidemie na osobní pohodu, odolnost či osobnostní růst, architektka Eva Špačková se bude zabývat bydlením v přírodě. Mezi hosty bude také třeba kouč Marian Jelínek, filozofka Anna Hogenová, psycholog a nakladatel Allan Gintel nebo básník a designér Michal Stránský.

Z Univerzity Palackého promluví například sociolog a religionista Dušan Lužný z filozofické fakulty a vedoucí katedry geoinformatiky na přírodovědecké fakultě Vít Voženílek bude jedním z hostů panelu o cestování coby součásti celoživotního vzdělávání. 

Kromě přednášek a diskuzí budou součástí konference i prakticky zaměřené workshopy nebo představení některých organizací, které v oblasti zážitkové pedagogiky a výchovy v přírodě působí, jako je třeba Prázdninová škola Lipnice nebo Liga lesní moudrosti.

„V programu si určitě něco najde každý, kdo se zajímá o pobyt či pohyb v přírodě, zkoumá přírodu nebo se zabývá různorodými aspekty souvisejícími s touto oblastí,“ dodal Ivo Jirásek s tím, že zájemci se mohou k účasti na konferenci registrovat přes tuto stránku, kde jsou k dispozici také další potřebné informace.

Profesor Jirásek také vyzdvihl, že klíčovou roli při přípravě události mají studenti katedry rekreologie. „Pominu-li sestavení programu a pozvání řečníků, což byla záležitost programového výboru, všechno ostatní leží na bedrech studentského organizačního výboru pod vedením doktorandky Kristýny Janečkové. Od ubytování či zajištění občerstvení přes komunikaci až po doprovodný večerní program, který je zatím překvapením, mají vše na triku oni. Věřím, že zapůsobí a své role se zhostí se zdarem, jak je u rekreologů zvykem.“

Konference o výchově přírodou Amaltheia se koná ve spolupráci s Pevností poznání – Centrem popularizace Přírodovědecké fakulty UP a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Partnerem je společnost Colloredo-Mannsfeld. Konference je součástí série akcí, kterými si Fakulta tělesné kultury UP během letoška připomíná 30. výročí svého vzniku.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)