Konference propojí odborníky na mezinárodní právo ze čtyř kontinentů

Konference má speciální webovou stránku ihl.upol.cz.
Repro: PF UP
Tuesday 9 February 2021, 14:15 – Text: Eva Hrudníková

Na dvacet řečníků, expertů na mezinárodní trestní právo a právo ozbrojených konfliktů, ze čtyř kontinentů vystoupí na konferenci ICC’s Contribution to the Development and Enforcement of International Humanitarian Law. Dvoudenní sympozium pořádá Centrum pro mezinárodní humanitární a operační právo (CIHOL) při právnické fakultě. Uskuteční se ve dnech 11. a 12. února v online prostředí.

Význam akce podtrhuje záštita dvou organizací – Evropské společnosti pro mezinárodní právo (ESIL) a Asociace mezinárodního práva (International Law Association). „Půjde o jednorázovou specificky zaměřenou konferenci. Celým sympoziem se bude prolínat aktuální problematika dětských vojáků,“ přiblížil Martin Faix, vedoucí centra CIHOL a proděkan pro zahraniční záležitosti a cizojazyčné studijní programy právnické fakulty. K účasti se podle něj přihlásilo na sto zájemců, řečníci byli vybráni z více než čtyřiceti zaslaných příspěvků.

Dvoudenní program organizátoři poskládali z bezmála dvaceti odborných příspěvků. Úvodního slova se spolu s pořadateli ujme Pavel Šturma, předseda Komise OSN pro mezinárodní právo. Mezi řečníky jsou pak experti například z Anglie, Německa, Španělska, Itálie, Norska, Maďarska, Kypru, USA, Japonska či Kolumbie. Příspěvek si připravuje mimo jiné Gus Waschefort z University of Essex, světově uznávaný odborník na problematiku dětských vojáků, nebo Renate Winter, bývalá prezidentka Zvláštního soudu pro Sierru Leone. Jednacím jazykem bude angličtina.

„Vzhledem k nepříznivé pandemické situaci pořádáme konferenci online. Osobní setkání a kuloární jednání by samozřejmě dala sympoziu ještě hlubší rozměr. Ale na druhou stranu ho zase díky virtuálnímu prostředí můžeme přiblížit širšímu publiku. Zvažujeme vysílání na fakultním YouTube kanálu,“ naznačil Martin Faix.

Výstupem z dvoudenního setkání bude kolektivní monografie. Pořadatelé již zahájili jednání o jejím vydání s jedním z nejprestižnějších světových akademických nakladatelství orientovaných na společenské vědy – s britským Routledge.

Konference ICC’s Contribution to the Development and Enforcement of International Humanitarian Law má speciální webovou stránku, kde jsou veškeré podrobnosti včetně detailního programu.

Back