Krátké poohlédnutí za speciálněpedagogickými dny Univerzity Palackého

Fotogalerie: Lukáš Blokša
Tuesday 19 April 2022, 12:55

Ve dnech 29. a 30. března Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého pořádal IX. olomoucké speciálněpedagogické dny, ve kterých byly zahrnuty XXII. mezinárodní konference k problematice osob se speciálními potřebami a IX. konference mladých vědeckých pracovníků.

Koncepce speciálněpedagogických dní spojuje několik dílčích částí, v prvním dnu se jednalo o tradiční mezinárodní setkání osobností z oblasti speciálněpedagogické teorie i praxe.

Hlavním tématem konference se stalo pojetí, postavení a možnosti speciálního pedagoga v online světě. Zaměřili jsme se na různé formy pomáhání a podpory v online prostoru, odrazy lockdownu ve výzkumech (speciálněpedagogických, pedagogických, psychologických, sociologických atd.) a další problematiku s těmito tématy přímo či nepřímo související.

S odbornými přednáškami vystoupili uznávaní odborníci David Hampton, School of Counseling and Special Education, Klára Šeďová, Ústav pedagogických věd FF Masarykovy univerzity v Brně, Helena Kubátová a Miroslav Dopita z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF Univerzity Palackého, Michal Růžička z pořádajícího pracoviště.

Ve druhém konferenčním dnu se uskutečnila IX. konference mladých vědeckých pracovníků, v jejím úvodu proslovili přednášku Ladislav Zilcher a Zdeněk Svoboda z katedry speciální a sociální pedagogiky PdF  UJEP Ústí nad Labem. V navazujícím bloku se prezentovali studenti doktorských studijních programů s výstupy své dosavadní výzkumné činnosti. V posledním bloku prezentací vystoupili vybraní studenti pregraduálních oborů se speciální pedagogikou se svými kvalifikačními pracemi.

Cílem obou konferenčních dnů bylo propojení nových myšlenek a trendů se zkušenostmi jak akademických pracovníků, tak i odborných kapacit z praxe.

Konferenční programová mozaika byla rozmanitá a byla složena z více než padesáti přednášek, ústních sdělení, workshopů i divadelního představení Divadla Modrodiv ze Zlína. Konference se celkově zúčastnilo více než 160 posluchačů z řad akademické i odborné veřejnosti a studentů speciálněpedagogických oborů.

Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D., Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)