Lékařská fakulta hostila hodnotitele ze Světové federace pro lékařské vzdělávání

Foto: Martin Višňa
Wednesday 27 March 2024, 15:00 – Text: Martin Višňa

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ) usiluje o udělení akreditace Světové federace pro lékařské vzdělávání (WFME), díky které by mladí čeští lékaři získali snazší přístup na pracovní trh v USA. Náročným externím hodnocením jako zástupce tuzemských lékařských fakult prošla Lékařská fakulta UP.

Čtyřčlenná komise z WFME po tři dny sledovala práci akreditační komise z NAÚ přímo v prostorách fakulty. Hodnotitele zajímalo, zda výuka Všeobecného lékařství a General Medicine na LF UP probíhá podle schváleného akreditačního spisu a také dle standardů federace, v průběhu procesu byli k jednání přizváni nejen zástupci fakulty, ale také vedení Fakultní nemocnice Olomouc v čele s ředitelem Romanem Havlíkem.

„Smyslem tohoto hodnocení bylo ukázat komisi WFME, jak NAÚ provádí akreditaci lékařských fakult a zda je taková podoba hodnocení v souladu s požadavky federace. Snaha NAÚ o získání akreditace této federace souvisí s tím, že po roce 2025 budou moci vyrovnávací zkoušky pro vstup na pracovní trh v USA vykonat pouze lékaři, kteří medicínu vystudovali na fakultách akreditovaných agenturou uznanou ze strany WFME,“ přiblížil proděkan LF UP pro zahraniční vztahy a General Medicine Milan Raška.

„My jsme se jako zástupci českých lékařských fakult k uskutečnění hodnocení nabídli, protože už dříve jsme jednu mezinárodní akreditaci (AMSE – The Association of Medical Schools in Europe, psali jsme zde) podle pravidel WFME úspěšně získali. A myslím, že bychom to měli zvládnout i nyní,“ dodal proděkan.

Oficiální zpráva z návštěvy hodnotitelů na LF UP bude známa až později, vedení fakulty však stručné výsledky mohlo vyslechnout během závěrečného jednání. „Bylo potvrzeno, že fakulta obstojí i v celosvětovém měřítku. Zazněly samozřejmě také nějaké náměty pro další zlepšování, těmi se budeme zabývat, ať už je to otázka výukových zdrojů nebo vybalancování teoretických, preklinických a klinických oborů. Nicméně cítím to tak, že komise potvrdila vysokou kvalitu výuky Všeobecného lékařství a v podstatě celé naší fakulty, a to je něco, co nás velmi těší. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě podkladů a realizaci tohoto akreditačního řízení,“ shrnul děkan Milan Kolář.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)