Lékařská fakulta hostila přední odborníky na výzkum rakoviny

Pozvání na konferenci přijaly také Susan Mooberryová z texaské univerzity a Lucia Kučerová ze Slovenské akademie věd (zleva).
Foto: Velena Mazochová
Friday 2 December 2016, 7:30 – Text: Velena Mazochová

Aktuální výsledky výzkumu nádorových onemocnění představili v Olomouci špičkoví odborníci z Evropy a USA, kteří byli hosty letošních Dnů diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Účast více než 150 vědců z významných pracovišť ve světě i v České republice potvrdila rostoucí mezinárodní ohlas odborného setkání, které už podvanácté uspořádal Ústav molekulární a translační medicíny lékařské fakulty (ÚMTM) ve spolupráci s klastrem MedChemBio.

V několika sekcích dvoudenního programu prezentovali vědci své nejnovější výzkumné výstupy zaměřené především na hledání nových léčiv a diagnostických postupů. K hlavním hostům patřili vedoucí centra pro výzkum rakoviny v Kodani a vůdčí osobnost jednoho z týmů ÚMTM Jiří Bártek nebo Clemens Decristoforo z Oddělení nukleární medicíny z innsbrucké univerzity. Jejich přednášky přinesly nové podněty z výzkumu replikačního stresu a poškození DNA a zobrazování nádorů. O vývoji léčiv na speciální typ rakoviny prsu hovořila Susan Mooberryová z Health Science Center texaské univerzity.

„Jde o  tzv. triple negativní karcinom prsu, což je velmi agresivní nádor, nejčastěji diagnostikovaný u mladých žen. Popsali jsme jeho pět podtypů a na každý z nich vyvíjíme odlišné terapie,“ objasnila Susan Mooberryová. Ženy s rakovinou prsu mají podle ní v současné době poměrně velkou šanci na přežití, často to ale nelze s jistotou předvídat. „Některé výsledky vědy a výzkumu se do klinického zkoušení a k pacientovi dostávají velmi brzy, u jiných je to naopak extrémně zdlouhavý proces. Obecně se ale výzkum posouvá velmi rychle,“ uvedla vědkyně z Texasu. Do Olomouce přijela na pozvání jednoho z postgraduálních studentů ÚMTM, který na texaském pracovišti v předchozím období působil jako stážista. „Máme společnou oblast bádání, rozhodli jsme se proto kooperovat úžeji,“ dodala Susan Mooberyová.

Silný tým výzkumníků dorazil letos do Olomouce ze Slovenské akademie věd, s níž ÚMTM spolupracuje v rámci výměnných pobytů a odborných stáží. Vědecká ředitelka Ústavu experimentální onkologie Biomedicínského centra SAV a členka vědeckého výboru konference Lucia Kučerová seznámila s vývojem experimentů zaměřených na mikroprostředí v okolí nádorů a jejich 3D modelování. „Kromě nádorových buněk se snažíme sledovat i ty, které s nimi sousedí – tzv. stromální buňky. Zdá se, že dokáží výrazně zvýšit rezistenci nádorů na terapii. Rádi bychom se dopátrali mechanismu, kterým se to děje,“ vysvětlila Lucia Kučerová. Jak dodala, olomoucký kongres navštěvuje pravidelně. „Je to neformální a užitečné setkání, které umožňuje výměnné vědecké pobyty v rámci konkrétních experimentů a laboratorních prací.“

Ředitel pořádajícího ústavu Marián Hajdúch představil nadějné výstupy z vývoje unikátní látky s protinádorovými účinky, jejichž mechanismus tým ÚMTM nedávno popsal. „Podle zvířecích studií zatím vykazovala nejvyšší účinnost u některých hematologických nádorů, triple negativního karcinomu prsu a kolorektální rakoviny. Dá se očekávat, že pokud se nevyskytne nějaký problém, o kterém zatím nevíme, mohli bychom do dvou let dospět do fáze klinického hodnocení,“ uvedl Marián Hajdúch.

Jak zdůraznil, Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie zaznamenávají s postupem let stále významnější odezvu v mezinárodní vědecké komunitě a úměrně k tomu roste i jejich rozsah. „Počet účastníků i prezentací ve formě přednášek a posterů meziročně narůstá. Konference byla také plně konvertována do angličtiny a rozšiřuje se i prostor pro odborné diskuse. Program je velmi nabitý, pro příští ročník proto zvažujeme, že bychom konferenci alespoň o jeden půlden prodloužili,“ uvedl Marián Hajdúch.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)