Lékařská fakulta má nové vedení i předsedu akademického senátu

Děkan Milan Kolář (vlevo) s novým předsedou AS LF UP Tomášem Papajíkem.
Foto: Martin Višňa
Thursday 8 June 2023, 14:00 – Text: Martin Višňa

Akademický senát Lékařské fakulty UP si na svém prvním červnovém zasedání zvolil nového předsedu, stal se jím Tomáš Papajík z Hemato-onkologické kliniky. Změna na předsednickém postu souvisí s novým vedením fakulty, neboť děkan Milan Kolář si dosavadního předsedu Dušana Klose vybral do svého proděkanského týmu, o kterém se na jednání také hlasovalo.

Tomáš Papajík, přednosta Hemato-onkologické kliniky LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc, byl jediným kandidátem na post předsedy senátu. „Doba, která nás čeká, bude jistě náročná. Budu dbát na to, abychom tu mohli diskutovat jako nadále v atmosféře slušnosti a vzájemného respektu, kdy se nemusíme zdráhat vyjádřit svůj názor,“ uvedl před hlasováním, v němž získal, vyjma jednoho neplatného lístku, jednohlasnou podporu přítomných.

S poděkováním za důvěru se vzápětí ujal vedení jednání a předal slovo děkanovi Milanu Kolářovi, který senátorům představil zamýšlenou podobu svého proděkanského týmu (viz níže) a požádal o souhlas se záměrem dotyčné do funkce jmenovat. Členové senátu po krátké diskuzi s obsazením proděkanských pozic souhlasili, taktéž s působením Jany Valíkové v pozici tajemnice fakulty. 

Proděkanský tým děkana Milana Koláře:

Dušan Klos, proděkan pro legislativu, vnitřní organizaci a vnější vztahy a statutární zástupce děkana

Martin Doležel, proděkan pro vědu, výzkum a grantovou činnost

Hana Kolářová, proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 1.–3. ročníku

Eva Klásková, proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 4.–6. ročníku

Iva Voborná, proděkanka pro studium Zubního lékařství a Dentistry

Milan Raška, proděkan pro zahraniční vztahy a General Medicine

Josef Zadražil, proděkan pro specializační vzdělávání

Senát, jehož novým členem se za Dušana Klose stal Richard Salzman, přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, také schválil podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 pro české i anglické studijní programy a vyslechl informace o aktuálním dění na fakultě.

Děkan Milan Kolář členy senátu mimo jiné seznámil se situací týkající se stavby nové budovy v Hněvotínské ulici, která by mohla brzy začít, a také o rekonstrukci skleněných střech Dostavby Teoretických ústavů, která až do září uzavře hlavní vstup s recepcí a postupně i studovnu v Šantavého sále. Hovořilo se i o chystaném navýšení mzdových tarifů na fakultě.

Akademický senát LF UP v červnu zasedne ještě jednou, a sice v úterý 20. června v 11:30. Stěžejním bodem jednání bude rozpočet fakulty pro letošní rok.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)