Lékařská fakulta připravuje otevření nové kliniky a dalších dvou pracovišť

Návrh organizačních změn předložil senátu lékařské fakulty děkan Milan Kolář.
Foto: Velena Mazochová
Thursday 30 March 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Od nového akademického roku se součástí lékařské fakulty stane nově zřízená Traumatologická klinika. Strukturu olomoucké medicíny promění i vznik Centra rehabilitace a Laboratoře metabolomiky. Organizační změny schválil na svém březnovém zasedání fakultní senát. 

Návrhy na zřízení tří nových pracovišť předložil senátorům ke schválení děkan Milan Kolář, který také objasnil důvody pro změny organizační struktury fakulty.  

Ke vzniku samostatné Traumatologické kliniky vedl podle vedení fakulty především postupný nárůst zdravotnické péče i vědecká a pedagogická činnost dosavadního traumatologického oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. „Začlenění tohoto oddělení do organizační struktury lékařské fakulty jako samostatné kliniky posílí jeho vědecko-výzkumnou i pedagogickou činnost a umožní jeho další rozvoj,“ uvedl Milan Kolář. Dobré předpoklady pro to podle něj představuje personální stabilizace pracoviště, publikační aktivita i stávající zapojení do výuky včetně doktorských studijních programů. „Nová klinika vznikne jako třetí v České republice, a posílí tak prestiž fakulty i fakultní nemocnice,“ doplnil děkan.

Odborný a personální rozvoj byl také důvodem systémových změn ve fungování Laboratoře dědičných metabolických poruch, která byla dosud součástí Dětské kliniky. Část její činnosti se v posledních letech úzce propojila s Ústavem genetiky, další okruh vědecko-výzkumné práce je stále více spjatý s Ústavem molekulární a translační medicíny. „Už nyní je pracoviště rozdělené a jeho napojení na Dětskou kliniku je minimální. Laboratoř se proto přesune pod Ústav lékařské genetiky, přičemž část napojená na Ústav molekulární a translační medicíny vytvoří v jeho struktuře nové pracoviště s názvem Laboratoř metabolomiky,“ objasnil Milan Kolář.

Senát schválil také návrh na zřízení Centra rehabilitace, které se stane součástí Neurologické kliniky a naváže na stávající činnost Oddělení rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc. Na nově vzniklé pracoviště bude převedena výuka, kterou pro lékařskou fakultu dosud zajišťovala fakulta zdravotnických věd. „Výuku rehabilitace chceme začlenit do struktury naší fakulty i s ohledem na specializační obor Rehabilitační a fyzikální medicína a na vládní program Zdraví 2020 na podporu zdravého životního stylu. Výhledově bychom uvítali povýšení nového centra na samostatnou kliniku,“ doplnil děkan. 

Nově zřízená pracoviště by měla začít fungovat od začátku nového akademického roku. Jejich vznik ještě musí potvrdit Akademický senát Univerzity Palackého. 

V další části zasedání schválili senátoři lékařské fakulty také plán výnosů a nákladů a rozdělení základní dotace pro rok 2017 na jednotlivá pracoviště. Projednali rovněž změny studijních plánů a vyslechli informace o probíhajících volbách do Akademického senátu UP i o organizaci Děkanátu LF.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)