Lékařská fakulta přivítala své absolventy, po „covidové“ pauze se vrátila tradiční setkání

Diamantová promoce absolventů LF UP.
Foto: Jakub Kraváček
Thursday 28 April 2022, 7:59

Po dvou dlouhých letech omezených protiepidemickými opatřeními z důvodu pandemie covidu-19 mohla letos Lékařská fakulta UP opět uspořádat svá tradiční a oblíbená absolventská setkání, Radices/Kořeny a Diamantovou promoci. Na svou alma mater se tak vrátily hned dvě generace lékařů; pamětní „diamantové“ diplomy si převzal promoční ročník 1962 a Kořeny patřily absolventskému ročníku 1992.

Na 60 lékařů změnilo své služby a plány, aby mohli přijet do svého studentského města a setkat se se spolužáky, s nimiž se v mnoha případech celých 30 let neviděli. Bylo však patrné, jak rádi se vidí a s veselým údivem zjišťují, že se za ta léta, na rozdíl od lékařské fakulty, vlastně vůbec nezměnili. Vestibul Teoretických ústavů se zaplnil nadšenými pozdravy a přivítáními.

Úvodní část setkání proběhla ve Velké posluchárně, kde všechny zúčastněné v zastoupení děkana přivítal proděkan Milan Kolář, který sám byl ústřední tváří absolventského ročníku Kořenů již před čtyřmi lety. Popsal vývoj lékařské fakulty a její významné mezníky a vyjádřil radost nad tím, že se absolventi na svou alma mater rádi a v tak hojném počtu vrací. Zdůraznil, že fakulta je na své absolventy hrdá a usilovně se snaží zachovat si s nimi kontakt.

Současně připomněl jednu část slavnostního promočního slibu – „Zachováte v paměti Univerzitu Palackého a její lékařskou fakultu a budete se snažit o to, dělat jí vždy jen čest“ – a vyjádřil své pevné přesvědčení, že se všichni absolventi o toto celý svůj profesní život snaží. „Věřím, že všichni cítíme pocit odpovědnosti za fakultu, její další rozvoj a prosperitu, a rád bych vám poděkoval za vše, co jste učinili, činíte a nadále budete činit ve prospěch naší alma mater,“ ukončil Milan Kolář svoje přivítání přítomných. Za vedení fakulty promluvila také proděkanka Hana Kolářová, která rovněž vyjádřila potěšení nad možností uspořádat po dlouhé odmlce tuto oblíbenou akci. Za absolventský ročník 1992 vystoupil prof. Tomáš Papajík, který působil jako proděkan LF UP a i nadále je jakožto přednosta Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL s fakultou neodmyslitelně spjat.

Účastníci Kořenů se pak vydali na prohlídku pro teoretických ústavech, kde navštívili Ústav mikrobiologie, Anatomické muzeum nebo Centrum telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností (Centesimo). Mohli tak porovnat, kolik se toho od dob jejich studií na fakultě změnilo a kam až se studium medicíny posunulo.

Radost ze setkání se spolužáky a z návštěvy „své“ fakulty panovala i na Diamantových promocích, které lékařská fakulta pořádala již počtvrté. Absolventské ročníky 1960 a 1961 se v důsledku protiepidemických opatření nemohly v uplynulých dvou letech promoce účastnit, ale o své diplomy nepřišly. Registrovaným absolventům byly diplomy zaslány, aby aspoň takto fakulta vyjádřila, že si svých absolventů cení a stále je vnímá jako svou součást.

Letos si pro pamětní diplom a krásnou vzpomínku přijelo 27 lékařů, kteří opětovně složili promoční slib a dojemný obřad zakončili přípitkem s akademickými hodnostáři. Pamětní diplomy diamantovým absolventům předala proděkanka Eva Klásková a za celoživotní obětavou práci promujícím poděkovali a pevné zdraví do dalších let popřáli také proděkan Milan Kolář a v zastoupení rektora prorektor Vít Procházka.

„O medicíně se říká, že je to umění, že je to obor na celý život, který nachází cesty tam, kde jiní cesty nevidí. Ta pověst nevznikla sama od sebe, ale díky tvrdé práci generací lékařů. A já vám chci jménem Univerzitu Palackého poděkovat za to, co jste vykonali, také za to, že nám ukazujete cestu, za vaši integritu, odhodlání, humanitu a lásku k pacientům, za to, že jste nezakolísali v těžkých dobách. Dovolil bych si vás zároveň požádat, abyste vytrvali a abyste nám mladším byli k dopomoci radou, moudrostí a zkušeností, abychom nebyli souzeni opakovat chyby z minula,“ uvedl prorektor.

Děkovnou řeč za svůj ročník pronesl profesor Milan Grundmann, který vedle farmakologie ve Fakultní nemocnici Ostrava a na Lékařské fakultě Ostravské univerzity působil dlouhodobě i na Ústavu farmakologie LF UP. „Někteří naši vyučující byli renesanční lidé. Například profesoři Lukl a Obručník hráli v kvartetu a profesor Obručník pořádal pro mediky koncertní provedení desek, které jsme nemohli sehnat. Hlasy jako Mario Del Monaco, Renata Tebaldi nebo Maria Meneghini Callas jsme slyšeli poprvé právě v jeho provedení,“ zavzpomínal mimo jiné ve svém projevu.

Jménem všech přítomných absolventů, mezi kterými byla například i docentka Květoslava Nováková, stále působící na olomoucké Klinice zubního lékařství, nebo dřívější přednosta Radiologické kliniky profesor Josef Nekula, také Milan Grundmann poděkoval lékařské fakultě za to, že tato pravidelná absolventská setkání a promoce pořádá, a popřál jí další růst a rozvoj. A absolventům pak především hodně zdraví a úctu od mladších generací.

Referát pro komunikaci LF UP

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)