Lékařské kongresy se zaměřily na onemocnění slinivky břišní

Foto: Petr Neugebauer a Fakultní nemocnice Olomouc
Wednesday 3 July 2024, 12:00 – Text: Martin Višňa

Diagnostika a léčba onemocnění a zejména karcinomu pankreatu (slinivky břišní) byly stěžejním tématem 22. Pankreatologického dne a 19. ročníku kongresu Olomouc Live Endoscopy, které se konaly v olomouckém Clarion Congress Hotelu. Propojených odborných akcí se zúčastnilo více než 400 lékařů a vědců nejen z Česka.

Po dva dny si zkušenosti a nové poznatky vyměňovali odborníci na gastroenterologii, chirurgii, onkologii, radiologii, patologii a další specialisté, také vědci podílející se na základním i aplikovaném výzkumu zaměřujícím se na problematiku pankreatu. Záštitu tomuto multidisciplinárnímu setkání poskytl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík a děkan Lékařské fakulty UP Milan Kolář.

Program Pankreatologického dne, který pořádá Český pankreatologický klub vedený primářem I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL Martinem Lovečkem, pokryl celé spektrum problematiky moderní pankreatologie. „Vzhledem k narůstající incidenci karcinomu pankreatu byla vůbec poprvé vyčleněna samostatná onkologická sekce, v níž se sešla sestava předních českých onkologů, jako je přednosta onkologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Michal Vočka, Milan Vošmik z Fakultní nemocnice Hradec Králové nebo přednosta naší kliniky Bohuslav Melichar,“ uvedla členka organizačního výboru akce a taktéž specialistka na problematiku rakoviny slinivky Beatrice Mohelníková Duchoňová z Onkologické kliniky LF UP a FNOL.

Hovořilo se mimo jiné o specifickém profilu lipidů v krvi pacientů s karcinomem pankreatu, který lze nalézt již v časných stádiích onemocnění, a mohl by tedy být využit pro časnou diagnostiku a screening. Řeč byla také o možnostech robotické miniinvazivní chirurgie v léčbě rakoviny slinivky či o výsledcích cílené terapie v klinické praxi.

Zahraničním hostem byl Santhi Swaroop Vege z Mayo Clinic v Rochestru, přední americký pankreatolog, který se podílí na tvorbě mezinárodních doporučených postupů. „Měl velmi motivační přednášku a večer měli mladí začínající lékaři možnost s ním diskutovat u společné večeře a získat mnoho zajímavých poznatků,“ doplnila profesorka olomoucké onkologie s tím, že reakce na připravený program jsou nadšené. „Tato multidisciplinární setkání jsou cestou, jak zlepšit dosud velmi špatné výsledky s diagnostikou a léčbou karcinomu pankreatu,“ dodala.

Na Pankreatologický den navázal workshopově pojatý kongres Olomouc Live Endoscopy, během kterého odborníci provedli dvanáct výkonů nejobtížnější terapeutické endoskopie. Hostem byl mimo jiné německý endoskopista Alanna Ebigbo působící v Univerzitní nemocnici v Augsburgu.

„Workshop podtrhl význam mezioborové spolupráce v gastroenterologii, jeden z výkonů byl proveden intervenčním radiologem, na jiný ihned plánovaně navázal chirurgický výkon. Dále bylo provedeno telecytologické vyšetření, které je na našem pracovišti díky spolupráci s patology běžné. Průběh dalšího výkonu byl modifikován po konzultaci s radiačním onkologem. Workshop ukázal českou digestivní endoskopii v tom nejlepším světle,“ přiblížil odborný garant akce, přednosta II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické LF UP a FNOL Ondřej Urban.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)