Letní čtení s Vydavatelstvím UP: Co nám o Romech říká Česká televize?

Foto: Archiv VUP
Saturday 5 August 2023, 7:00 – Text: Tomáš Franta

Média ovlivňují realitu, respektive to, jak realitu vnímáme, říká základní poučka mediální teorie, která se více či méně odráží v našich postojích ke světu. Platí to i v případě pohledu na menšiny? To vám poodhalí komplexní knižní analýza Renáty Sedlákové s názvem Zprávy o Nich nebo o Nás. Publikaci, v níž se autorka zaměřuje na zpravodajský diskurz České televize o Romech, vybíráme jako další tip k populárně-naučnému letnímu čtení z produkce Vydavatelství UP.

Co bychom věděli o Romech, pokud bychom je znali pouze ze zpravodajství České televize, tedy média veřejné služby? Na to se řečnicky hned v úvodu knihy ptá Renáta Sedláková a vzápětí předkládá obsahovou, diskurzivní a sémiotickou analýzu Událostí ČT za více než dvacetileté období (2000–2020).

Autorka na příkladech ilustruje, že televizní zpravodajství je etnocentrické a informuje hlavně o jednání příslušníků majority, a to i ve zprávách, které verbálně nebo vizuálně odkazují k romské menšině. Romové jsou tak často vykreslování v pasivní pozici příjemců sociální pomoci nebo objektů politických opatření ze strany většiny. Pozitivní příklady Romů reprezentovaných v pozici autority jsou výjimkou.

Daří se veřejnoprávní relaci působit pozitivně v procesu vytváření sociální reality a přispívá k určitému společenskému začleňování Romů? Nebo udržuje v oběhu stereotypy dlouhodobě přítomné v povědomí české majoritní populace, které vedou spíše k sociálnímu vylučování a diskriminaci příslušníků sociálních skupin?

Odpovědi najdete na více než 250 stránkách komplexní sondy do světa televizního zpravodajství. Knihu Zprávy o Nich nebo o Nás si můžete zakoupit na VUP shopu v tištěné nebo elektronické formě. Zastavit se můžete také osobně do Skriptárny VUP na Zbrojnici.

Knihy z Vydavatelství UP můžete kupovat na e-shopu nebo v prodejně na Zbrojnici. Zaměstnanci a studenti mohou na internetu i v kamenné prodejně celoročně využít 10% slevu (zaměstnanci najdou pokyny na webu, studenti v UPlikaci). V prodejně pak lze platit také FlexiPass poukázkami a kartami (v tomto případě však bez 10% slevy). 

Všechny knižní tipy seriálu Letní čtení s Vydavatelstvím UP najdete zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)