Letní školy lákají na medicínské právo, přírodní vědy i diplomacii

Studentky na Letní škole matematiky.
Archivní foto: Martina Šaradínová
Monday 19 June 2017, 8:00 – Text: (red)

Workshopy, semináře, ukázky praktických dovedností, novinky v oboru i seznámení se s odborníky z celého světa, to vše nabízejí letní školy Univerzity Palackého určené jak středoškolákům, tak vysokoškolákům z České republiky i ze zahraničí. Letos univerzita připravila hned několik novinek, jako je například Letní škola humanitární pomoci nebo Letní škola diplomacie pro středoškolské studenty.

První letní školy na Univerzitě Palackého startují už tento týden. Dnes začíná na přírodovědecké fakultě první etapa Letní školy fyziky – optika 2017. Společná laboratoř optiky (SLO) ji připravuje od roku 2013 pro zhruba 30 studentů se zájmem o přírodní vědy. „Formou devíti jednoduchých pokusů, které jsou nachystané v našich laboratořích, si studenti budou moci vlastnoručně pohrát se světlem a s optikou. Během týdne se dozví základní informace ze stěžejních oblastí optiky,“ uvedl Jan Soubusta ze SLO. Druhý stupeň letní školy se uskuteční od 28. srpna do 1. září, kdy se účastníci seznámí s prací vědců v laboratoři. Kromě asi 15 tuzemských studentů přivítá i účastníky ze zahraničí, hlavním jazykem tedy bude angličtina.

V závěru týdne zahajuje i Letní škola medicínského práva, jejíž 3. ročník začne 25. června. Na organizaci desetidenní akce se podílí právnická fakulta společně se studentským spolkem ELSA Olomouc. „Zájemcům z celého světa nabídneme jedinečný program zaměřený na problematiku duševního zdraví a farmaceutického práva. Přednášky a workshopy povedou zahraniční i čeští odborníci z různých oborů – práva, lékařství nebo přírodních věd. Součástí programu bude i simulovaná hromadná nehoda nebo návštěva pitevny,“ řekl Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti.

Novinky pro studenty

Každým rokem Univerzita Palackého bohatý program letních škol inovuje. Novinky nechybí ani letos. Premiéru bude mít například Česko-rakousko-slovenská letní škola soukromého práva. Účastnit se jí budou vedle studentů olomoucké právnické fakulty i posluchači brněnské Masarykovy univerzity, vídeňské Hospodářské univerzity a Trnavské univerzity. Budoucí právníci se sejdou 22. až 25. srpna ve Velkých Bílovicích.

S novinkou přichází také cyrilometodějská teologická fakulta, která ve spolupráci s fakultou zdravotnických věd poprvé pořádá Letní školu humanitární pomoci. Součástí programu bude celodenní simulace humanitární akce, při které si účastníci otestují jednotlivé kroky a postupy při zajišťování pomoci lidem postiženým přírodní katastrofou nebo válečným konfliktem. „Ve spolupráci s olomouckým velitelstvím hasičského záchranného sboru budou plnit konkrétní úkoly, od stavění uprchlického tábora přes poskytování zdravotní péče až po zajištění potřebného množství vody a potravin pro daný počet lidí. Budou zároveň čelit různým překážkám a přiblíží se tak situaci reálného průběhu humanitární pomoci,“ vysvětlila Květoslava Princová z pořádající katedry křesťanské a sociální práce CMTF UP. Letní škola humanitární pomoci se koná se od 13. do 15. září.

Zcela ojedinělou letní školu pak chystá filozofická fakulta, která organizuje Letní školu diplomacie pro středoškolské studenty. Pořádá ji katedra politologie a evropských studií od 28. srpna do 1. září díky nově navázané spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. První ročník bude mít téma Česko a současné světové výzvy. „Letní škola diplomacie je jediným podobným projektem ve střední Evropě, ne-li v kontextu Evropy jako takové. Vedle Letní školy evropských studií v Telči pro diplomaty, kterou ministerstvo organizuje již od roku 1994, tak vznikla unikátní letní škola pro mladší generaci. V programu vystoupí mimo jiné přední experti ministerstva zahraničí a členové diplomatického sboru, kteří budou přednášet a diskutovat nad současnými palčivými tématy regionů subsaharské Afriky a Latinské Ameriky, a to v kontextu české zahraniční politiky,“ řekl Daniel Marek z pořádající katedry.

Pokračují i tradiční letní školy

Univerzita Palackého má také řadu tradičních letních škol, které se konají pravidelně. Už po jednatřicáté se například do Olomouce sjedou na Letní školu slovanských studií zahraniční zájemci o český jazyk. Od 22. července do 20. srpna ji pořádá filozofická fakulta. Pedagogická fakulta pak zve na XXIV. ročník Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství. S podtitulem Proměny občanské společnosti v zemích Visegrádu po roce 1989 – politika, ekonomika, migrace ji pořádá katedra společenských věd PdF UP. Uskuteční se ve dnech 20. až 23. srpna.

Ve dnech 4. až 8. září se bude konat jubilejní 20. ročník Letní školy rozvojové spolupráce, kterou pořádá katedra rozvojových a environmentálních studií PřF UP. „Letní škola již tradičně nabídne řadu přednášek a interaktivní workshopy, účastníci si tak odvezou teoretické i praktické poznatky. Zaštiťujícím tématem letošního ročníku je Budoucnost rozvojové spolupráce,“ uvedla hlavní organizátorka konference Lenka Voleníková. Ve stejném termínu se pak konají i Francouzsko-česká letní škola práva, kterou letos již podeváté připravuje právnická fakulta spolu s Université d´Auvergne z Clermont-Ferrand a Letní škola matematiky na přírodovědecké fakultě.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)