Letošního UP weeku se účastní 30 středoškoláků

Foto: Šárka Chovancová
Monday 20 May 2024, 15:00 – Text: Šárka Chovancová

Prohloubit své znalosti a získat jasnější představu o svém dalším studiu a profesním směřování mohou v rámci akce UP week studenti druhého ročníku Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické v Olomouci na Univerzitě Palackého. Během pěti dnů středoškoláci navštíví přednášky a výzkumná pracoviště na přírodovědecké a pedagogické fakultě a také na fakultě tělesné kultury.

„Už třetím rokem mohou studenti oboru Technické lyceum s IT specializací navštívit vybraná pracoviště Univerzity Palackého. Smyslem akce je ukázat další možnosti studia a navázat případnou spolupráci při realizaci seminárních a maturitních prací,“ uvedl ředitel školy Josef Kolář.

Studenti v pondělí dopoledne navštívili přírodovědeckou fakultu, konkrétně katedru informatiky. „Studentům jsme představili další možnosti studia na naší katedře a poté jsme se věnovali reprezentaci 3D objektů v počítači. Zaměřili jsme se především na konstruktivní geometrii, která stojí za modelovacími CAD softwary. Ukázali jsme si také základy algoritmického modelování v OpenSCAD,“ nastínila Markéta Trnečková z katedry informatiky.

Třicet středoškoláků dále zavítá na katedru experimentální fyziky. „Posluchačům bude představen základ optické mikroskopie, jejíž rozlišovací schopnost je omezena difrakčním limitem. Těžiště přednášky bude zaměřeno na skenovací a transmisní elektronovou mikroskopii, která využívá vlnových vlastností urychlených, nabitých částic – elektronů,“ uvedl Roman Kubínek. Studenti navštíví také pedagogickou fakultu a fakultu tělesné kultury.

„Od UP weeku očekávám nové informace, které mě obohatí a pomohou mi při výběru dalšího studia nebo zaměstnání. Ještě stále hledám, čím se budu zabývat,“ řekl student druhého ročníku Ondřej Malík.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)