Lumír Kantor daroval fakultě zdravotnických věd resuscitační panenky

Foto: archiv FZV UP
Wednesday 15 September 2021, 15:00 – Text: Martin Višňa

Čtyři modely pro nácvik resuscitace novorozenců zakoupil Fakultě zdravotnických věd UP primář Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc a člen Senátu ČR Lumír Kantor. Dostál tak svému slibu, který dal na jaře po vyhlášení výsledků děkanské volby coby jeden z kandidátů na děkana fakulty.

„Moje červnová kandidatura na děkana nebyla zbytečná. Dala mi mnoho znalostí stran vysokých škol, jejich provozu a financování. To už teď využívám ve své práci v senátu. Pro sebe tuto misi hodnotím jako úspěšnou a modely-panenky jsou za tím pěknou tečkou,“ uvedl Lumír Kantor na svém facebooku poté, co panenky předal děkanovi Jiřímu Vévodovi a zástupkyním Ústavu porodní asistence FZV UP.

Darované výukové modely lze využít pro nácvik základní resuscitace novorozence, přičemž je možné je připojit k tabletu a simulovat specifické projevy novorozence při dechové a oběhové zástavě.

„Za tento dar patří panu senátorovi velký dík. Modely budou využity pro výuku u všech stávajících studijních programů na naší fakultě, zejména u bakalářského programu Porodní asistence a navazující Intenzivní péče v porodní asistenci a v programu Zdravotnické záchranářství, a také v rámci celoživotního vzdělávání pod Ústavem porodní asistence zaměřeného na rozšíření kompetencí porodních asistentek pracujících v klinické praxi,“ dodal děkan FZV UP Jiří Vévoda.

Back