Martin Faix získal prestižní stipendium, právnímu výzkumu se bude věnovat v Cambridgi

Martin Faix stráví na jaře příštího roku v Lauterpachtově centru dva měsíce. Foto: Archiv PF UP
Wednesday 6 September 2023, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Pouze dva vědečtí pracovníci ročně dosáhnou na prestižní Stipendium Bohdana Winiarského, které uděluje Lauterpachtovo centrum pro mezinárodní právo při Univerzitě v Cambridgi spolu s polským velvyslanectvím ve Velké Británii. V roce 2024 bude jedním z nich Martin Faix z olomoucké právnické fakulty. Dvouměsíční badatelský pobyt v Cambridgi bude součástí příprav jeho habilitační práce.

Martin Faix z katedry mezinárodního a evropského práva a také proděkan pro zahraniční záležitosti PF UP má na letní semestr nadcházejícího akademického roku naplánované tvůrčí volno. „Hledal jsem možnosti vědeckého pobytu na špičkových evropských institucích zaměřených na mezinárodní právo. Ucházel jsem se o podporu v Cambridgi a pak také v Heidelbergu,“ řekl Martin Faix. Součástí jeho žádosti byly životopis, motivační dopis, seznam dosavadních publikací a také představení projektu, na kterém by chtěl v Cambridgi pracovat. Podle Martina Faixe sehrály důležitou roli i dva doporučující dopisy od uznávaných zahraničních expertů na mezinárodní právo.

Získané stipendium je určeno na podporu úhrady nákladů osmitýdenního výzkumného pobytu v Lauterpachtově centru. Hostujícím vědcům má umožnit setkávat se s dalšími výzkumníky v daném oboru, účastnit se aktivit centra a využívat jeho zázemí včetně knihovny. „Badatelský pobyt pojmu jako přípravu své habilitační práce. V ní se zaměřuji na problematiku odpovědnosti mezinárodních organizací za porušování lidských práv,“ vysvětlil Martin Faix.

Právě prostor pro výzkum a možnost konzultovat téma se špičkovými zahraničními odborníky byly hlavními důvody jeho žádosti o stipendium. „V neposlední řadě bych rád z pozice proděkana využil svůj pobyt také pro rozvoj mezinárodních vztahů fakulty. Často na základě neformálních setkání vzniká nejen hodnotná osobní spolupráce, ale právě i dlouhodobá mezifakultní či meziuniverzitní spolupráce,“ uzavřel proděkan Martin Faix. 

O Stipendium Bohdana Winiarského mohou usilovat akademičtí pracovníci a doktorandi ze dvou geografických oblastí. Jedno stipendium ročně je určeno pro uchazeče ze zemí Visegrádské čtyřky a států západního Balkánu, druhé ze zemí takzvaného Východního partnerství, jako je například Arménie, Ázerbájdžán nebo Ukrajina. Stipendium nese jméno významného polského politika a právníka, který byl v první polovině 60. let předsedou Mezinárodního soudního dvora.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)