Martin Krummholz z filozofické fakulty připravil novou expozici Františka Bílka

Fotogalerie: archiv MK
Thursday 28 July 2022, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Po půlroční uzávěře se veřejnosti otevřela Bílkova vila, jedna z předních českých architektonických památek. Stálou expozici uvnitř sochařovy vily na Hradčanech i v jeho rodném Chýnově připravil pro Galerii hlavního města Prahy Martin Krummholz z katedry dějin umění Filozofické fakulty UP.

František Bílek byl především sochař a grafik, jeho náboženské pojetí umění ho však vedlo k potřebě komplexně dotvářet prostředí, v nichž se jeho díla nacházela. Kromě biblických námětů se Bílek zajímal také o národní dějiny a myšlenky českých náboženských reformátorů.

„Zneklidňující tvorba Bílka mě fascinovala už od dětství. Byly to především jeho výtvory, které mě – spolu s obdobně exaltovanými barokními sochami Matyáše Bernarda Brauna – přivedly k dějinám umění,“ řekl kurátor výstavy Martin Krummholz z katedry dějin umění FF UP.

Zpracovávat archivní fond spolku Mánes, v jehož materiálech narazil na Bílkovo jméno, dostal za úkol už během civilní služby v pražském městském archivu. Tehdy ho zaujaly značná nespokojenost a pocit zneuznání, jež čišely z Bílkových dopisů. Právě ty se pak staly i námětem jednoho z prvních jeho odborných článků.  

„Když jsem tedy po letech – u příležitosti letošního 150. výročí Bílkova narození – obdržel nabídku vytvořit pro Galerii hlavního města Prahy nové expozice umělcovy hradčanské vily i jeho domu v Chýnově, neváhal jsem ani na okamžik. Tato práce byla pro mne mimořádnou poctou,“ dodal akademik z Univerzity Palackého, který na katedře dějin umění přednáší barokní architekturu a sochařství a také sochařství 19. a počátku 20. století.

„Cílem nové stálé expozice bylo odstranění rušivých a nepůvodních prvků vytvořených v rámci předchozí instalace a citlivější přístup k interiérům Bílkovy vily. V nich dnes vystavená díla tvoří přehlednější tematické celky. Na rozdíl od chýnovského domu, kde lze spatřit převážně pozdní umělcovu tvorbu a jeho práce s husitskou tematikou, prezentuje expozice v pražské vile zejména sochařova exaltovaná raná díla, nabitá intenzivním mysticismem a vzruchem,“ popsal Martin Krummholz.

Podstatou Bílkova mysticismu, který prostupuje celým jeho rozmanitým dílem, byl specifický synkretismus námětů a idejí vycházejících z křesťanství, starověkých civilizací, východních náboženství a posléze husitství.

„Sám se i stylizoval do role umělce-kněze, svou dílnu vnímal i zobrazoval jako chrám, vlastní díla pak označoval jako modlitby. Vyhraněný náboženský charakter Bílkovy tvorby vyvolával již za jeho života četné kontroverze, nepochopení i kritiku,“ dodal Martin Krummholz.

Z promyšlené symboliky vychází i atypický půdorys Bílkovy hradčanské vily, který má tvar segmentu a je odvozený od záseku kosou během sklizně.

„Do středu pomyslné kružnice, v němž je dnes umístěn Komenského pomník, sochař původně situoval sochu Mojžíše, starozákonního rozsévače a předobraz Krista, se kterým se ostatně sám identifikoval. Právě myšlenky duchovní orby, setby, zrání a úrody byly stěžejními alegoriemi Bílkovy spirituality. Obdobný význam mají rovněž betonové egyptizující klasové sloupy, které kontrastují s tmavým režným zdivem stavby,“ vysvětlil kurátor expozice.

V jižní části Bílkovy vily dnes může zájemce navštívit sochařský ateliér, v severní polovině objektu pak dvoupodlažní byt umělcovy rodiny.

„Žádná z místností není pravoúhlou. Okosením jejich nároží vznikl labyrint menších komunikačních prostor a intimních zákoutí. Autentickou atmosféru osobitých interiérů dotvářejí kromě původního, Bílkem navrženého a částečně i jeho vlastní rukou řezaného nábytku, četné symbolicky pojímané detaily, které koncipoval v široké škále materiálů,“ doplnil kurátor výstavy. Dodal, že v někdejší prostorné dílně jsou vystaveny monumentální sochy a figurální kompozice charakteristické svými organickými formami, výraznými vertikalizujícími siluetami a patetickými gesty.

Bílkovu vilu od 60. let spravuje Galerie hlavního města Prahy. Ve stálé expozici jsou kromě původního vybavení interiéru prezentována Bílkova díla z jeho vrcholného tvůrčího období.

František Bílek (1872–1941), sochař a grafik, patří k nejoriginálnějším českým umělcům přelomu 19. a 20. století. Přestože se věnoval převážně sochařské tvorbě, zabýval se též grafikou, keramikou a navrhováním nábytku. Materiálem, který mu nejvíce konvenoval a z něhož vytvořil své nejpozoruhodnější výtvory, bylo dřevo.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)