Maryna Kovalova: Jsem vděčná, jak jste mě v Olomouci přijali

Maryna Kovalova.
Foto: Martin Višňa
Tuesday 9 July 2024, 8:00 – Text: Martin Višňa

Sotva převzala v olomouckém Arcibiskupském paláci diplom, už se chystala na vlak domů na Ukrajinu. Maryna Kovalova úspěšně završila své studium na Cyrilometodějské teologické fakultě UP, do kterého se promítla válka rozpoutaná Ruskem. Při promoci neskrývala radost, že má studijní povinnosti zdárně za sebou, zároveň ale i smutek, že kvůli válce nemohou být u takového okamžiku všichni její nejbližší.

Slavnostního aktu se zúčastnila máma, sestra a babička. „Přijely z Oděsy jen kvůli mně, babička je tu úplně poprvé. Táta bohužel kvůli válce přijet nemohl. Je moc smutné, že nemůže být u jednoho z nejdůležitějších zážitků v mém životě. Když jsme se šly fotit, sestra vytáhla jeho fotku, aby byl aspoň takto s námi,“ prozradila Maryna po promoci.

„Tátova nepřítomnost vlastně připomíná, proč tu jsem. Dá se říct, že celé své studium jsem se věnovala Ukrajině, mimo jiné jsem i psala bakalářskou práci o ukrajinských uprchlících. Připomínala jsem, že u nás probíhá válka a není to odsud příliš daleko,“ dodala absolventka bakalářského programu Etika a kultura v mediální komunikaci.

Když na něj nastupovala, byl otevřený teprve rok, referencí příliš nebylo. „Původně jsem chtěla jít studovat žurnalistiku, ale moje učitelka češtiny mi doporučila zkusit tento obor na teologické fakultě. Šla jsem tenkrát na motivační pohovor a vlastně vůbec nevím, jak se mi podařilo se sem dostat. Když jsem se pak bavila s vedoucím katedry docentem Francem, vyprávěl mi, jak jsem měla špatnou češtinu a rukama nohama se jim snažila vysvětlit, co od studia očekávám,“ vzpomněla.

Z absolvovaného studia je nadšená. Dalo jí mnohé k zamyšlení, otevřelo obzory v interkulturní komunikaci, mohla nahlédnout na některé sociální problémy z úhlů pohledu, které ji dosud nenapadly, a setkat se s řadou odborníků z praxe. „Jsem také velmi ráda za to, jak mě jako Ukrajinku třída přijala, nebylo pro mě jednoduché přijít z jiné kultury. Ale myslím, že se nám vzájemná spolupráce povedla a budu na všechny spolužáky i vyučující vzpomínat. Jsem jim velmi vděčná za ty tři roky,“ doplnila Maryna Kovalova s tím, že studium Etiky a kultury v mediální komunikaci může jen doporučit.

Nyní již dvacetiletá Ukrajinka tráví čas se svou rodinou v Oděse, nemohla se dočkat, až ukáže svůj diplom tátovi. Zároveň se ale těší, až se na konci léta zase vrátí do Olomouce – na bakaláře z CMTF totiž naváže magisterským studiem na katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky filozofické fakulty.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)