Máte nápad a chcete ho uvést do praxe? Přihlaste se do výzvy Proof-of-Concept

Ilustrační foto: freepik.com
Wednesday 3 June 2020, 13:00 – Text: Martina Novotná

Nové zkušenosti, zpětnou vazbu, šanci uvést svůj nápad do reálného života i možnou finanční podporu. To vše mohou získat vědci a výzkumníci, kteří své nápady přihlásí do projektů Proof-of-Concept (PoC) z programu Technologické agentury ČR GAMA 2, jejíž 4. výzva právě odstartovala. Zájemci o finanční podporu na ověření svých výzkumných výsledků a následné uplatnění na trhu se mohou hlásit ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého do 16. srpna 2020.

Projekty PoC jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit, které směřují ke komerčnímu uplatnění v praxi. Výsledky těchto aktivit musí mít vysoký komerční potenciál a existující trh s pravděpodobností uplatnění. A zda ho mají, můžou vědci zjistit během konzultace s manažery VTP UP nebo na semináři, který se bude konat online 25. června. Na seminář je potřeba se zaregistrovat na stránkách VTP UP, kde je odkaz na přihlášení.

Podpořeny mohou být všechny projekty vědeckých týmů, které nejsou již financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřené na získání funkčního prototypu, ověřené technologie, průmyslově právní ochrany případně licence komerčnímu subjektu. Žádosti zpracovávají zaměstnanci Vědeckotechnického parku UP a následně je předávají Radě pro komercializaci.

Program GAMA 2 vyhlašuje Technologická agentura ČR a je zaměřen na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a inovace. Vědeckotechnologický park UP je koordinátorem těchto projektů. Program je určen pro zájemce z řad zaměstnanců a studentů Ph.D. studia, kteří mají nápad na projekt s vysokým komerčním potenciálem. Tato forma projektů na Univerzitě Palackého byla v letech 2014–2019 úspěšně realizována v rámci programu GAMA. Tímto programem bylo celkem úspěšně podpořeno 28 dílčích projektů a dosaženo 52 zajímavých výsledků.

Další informace o projektech PoC na UP jsou dostupné na stránkách VTP UP zde.

Harmonogram pro 4. kolo kontinuální výzvy vyhlášené rektorem UP

25. 5. 2020: Vyhlášení příjmu přihlášek PoC 

25. 6. 2020: Seminář pro žadatele – 13:00–14:00 hod na MS Teams, registrace zde

16. 8. 2020: Odevzdání přihlášek dílčích projektů

od 17. 8. 2020: Interní hodnocení odevzdaných PoC přihlášek

11. 9. 2020: Předložení projektů Radě pro komercializaci

18. 9. 2020: Zasedání Rady pro komercializaci

21.–24. 9.: Schvalování vybraných projektů rektorem UP

25. 9. 2020: Zaslání schválených projektů na TAČR

1. 10. 2020: Zahájení řešení schválených a potvrzených dílčích PoC projektů


Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)