Maxim Tomoszek z právnické fakulty usedne v Etickém panelu České televize

Maxim Tomoszek působí na katedře ústavního práva a je proděkanem pro studijní záležitosti PF UP.
Foto: PF UP
Thursday 4 July 2024, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Maxim Tomoszek z katedry ústavního práva, proděkan pro studijní záležitosti PF UP, je členem Etického panelu České televize (ČT). S ním do pětičlenného poradního orgánu usednou novinářka Alžběta Bajgartová, mluvčí České lékařské komory Michal Sojka, emeritní ředitelka Nadace Charty 77 Božena Jirků a dokumentarista a kněz Jan Hanák. Složení panelu navržené generálním ředitelem ČT schválila Rada ČT.

„Etický panel vnímám jako nepostradatelný poradní orgán při výkonu své činnosti. Jeho základním posláním je posuzování otázek, které vyplývají z uplatňování Kodexu ČT. Má posílit důvěru veřejnosti v odpovědný přístup k otázkám profesní etiky a jejího dodržování. Věřím, že nominovaní odborníci mi pomohou právě ve složitých otázkách a posílí důvěru v Českou televizi,“ řekl Jan Souček, generální ředitel ČT. Etický panel jedná výhradně na základě zadání, která obdrží od generálního ředitele. Projednávání každého případu uzavírá jednomyslně přijatým usnesením.

Pozvání k účasti v panelu Maxima Tomoszka překvapilo. „Nominaci jsem si ‚vysloužil‘ nejspíše dlouholetou odbornou prací v oblasti profesní etiky, ale důležitou roli hrálo i to, že jsem odborností právník, což se v dosavadní praxi etického panelu ukázalo jako potřebné. Částečně hrála roli i geografická pestrost, v mém případě zakotvení v Olomouci,“ domníval se Maxim Tomoszek.

Členství v panelu vnímá jako velkou výzvu a odpovědnost. „Dlouhodobě si nesmírně vážím role, kterou veřejnoprávní média hrají ve veřejném prostoru, ovšem schopnost tuto roli plnit není žádnou samozřejmostí. Klíčovým aspektem je nezávislost. A právě k její ochraně, ve smyslu omezení vnějších vlivů vyvolaných potenciálně sporným chováním zaměstnanců televize, může významně přispívat etický panel,“ řekl proděkan s tím, že pokud bude panel svou práci vykonávat dobře, transparentně, srozumitelně pro veřejnost, může to významně posílit veřejné vnímání objektivity a nezávislosti ČT. „V situaci, kdy Česká televize denně čelí nevybíravým snahám o diskreditaci, je důležité dát jasný signál, že opodstatněná kritika je brána vážně, příslušné orgány se jí do hloubky a kvalitně zabývají a jsou přijímána odpovídající opatření.“

V rámci své činnosti v Etickém panelu ČT by rád nabídl svou expertizu v oblasti profesní etiky, řešení etických dilemat, etického usuzování, respektive argumentace. „Věřím, že tím přispěji k vysoké kvalitě stanovisek etického panelu, tak aby mohl plnit svou roli nejen zpětně v navržení odpovídajícího řešení, ale také do budoucna ve smyslu vodítka, jak v obdobných situacích postupovat. Neméně důležitá bude schopnost eticky problematické situace a jejich řešení srozumitelně a přesvědčivě komunikovat navenek. Rozhodně budu těžit i ze své odbornosti v oblasti ústavního práva, protože postavení veřejnoprávních médií je klíčové pro zdravé a kvalitní fungování demokracie a právního státu, ale také z hlediska bezpečnosti, kvality veřejného diskurzu a podobně,“ dodal Maxim Tomoszek.

Předchozí Etický panel ČT pracoval ve složení Nikolaj Savický, Petr Holubec, Richard Hindls, Václav Pačes a Petr Brod. Všichni členové na své funkce rezignovali k 31. březnu 2024.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)