Medaile pro Ivo Hlobila

Wednesday 15 June 2022, 9:16

Ocenění v podobě čestných medailí AV ČR obdržela třináctka špičkových vědců z celkem devíti badatelských oborů. Čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách získal in memoriam historik umění Ivo Hlobil z Ústavu dějin umění AV ČR. Vědecký pracovník a pedagog mimo jiné spoluzaložil katedru dějin umění na UP. Významná byla jeho práce v oboru památkové péče. „Rád se pouštěl do projektů, které jiní považovali za nerealizovatelné,“ vzpomněl Tomáš Winter, ředitel Ústavu Dějin umění AV ČR, který za rodinu svého kolegy ocenění převzal.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)