Medaile pro Jaromíra Vachutku

Foto: Martin Višňa
Tuesday 17 January 2023, 11:55 – Text: (vim)

Zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj UP převzal z rukou rektora Martina Procházky emeritní primář Psychiatrické kliniky LF UP a FNOL Jaromír Vachutka, který v roce 1986 přišel s myšlenkou vzdělávání seniorů a stal se zakladatelem vůbec první univerzity třetího věku v ČR, kterou také v prvních letech sám organizoval. „Netušil jsem, že to bude v takovémto rozsahu pokračovat dál až dodneška. Ale mám vždy radost, když se dozvím, kolik studentů se opět přihlásilo,“ řekl Jaromír Vachutka při přebírání medaile v rektorově pracovně, kam přišel v doprovodu své manželky Marie. „Skoro jsem ho neviděla, byl věčně pryč,“ vzpomněla na dobu před více než 35 lety. Udělení medaile jako poděkování za práci pro univerzitu a společnost navrhl u příležitosti významného životního jubilea oceněného děkan Lékařské fakulty UP Josef Zadražil. Kariéru a zásluhy Jaromíra Vachutky připomíná text Renáty Klvačové z Archivu UP, který si můžete přečíst zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)