Medaile pro profesora Nesnase

Foto: Martin Višňa
Tuesday 14 June 2022, 7:00 – Text: (vim)

Bronzovou medaili Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého od rektora Martina Procházky obdržel Nasri Nesnas, profesor Florida Institute of Technology, který úzce spolupracuje s katedrou chemické biologie PřF UP. Aktuálním výsledkem této spolupráce je publikace v časopise ACS Agricultural and Food Chemistry. Medaili Nasri Nesnas převzal při své návštěvě Olomouce, kdy obohatil minisymposium Cytokinins in Neuroscience konané ve výzkumném areálu v Holici. „Díky spolupráci s profesorem Nesnasem jsme byli schopni realizovat celou řadu stáží studentů doktorského studijního programu. Považujeme za velmi klíčové rozvíjet spolupráci s mezinárodními pracovišti a vzájemná výměna studentů je bezpochyby nedílnou součástí internacionalizace našeho pracoviště v rámci UP. Do budoucí spolupráce se chystáme zapojit mnoho dalších kolegů z Lékařské fakulty UP,“ uvedla vedoucí katedry a prorektorka pro vědu a výzkum Lucie Plíhalová.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)