Merrillův program - studium v USA v akademickém roce 2023/2024

pixabay-29, pexels.com
Monday 5 December 2022, 14:18 – Text: -zh-, -ap-

Oddělení pro mobility RUP vyhlašuje výběrové řízení na semestrální studijní pobyty v rámci Merrillova programu na partnerských školách v USA v akademickém roce 2023/2024:

  • Moravian University,  Bethlehem, Pennsylvania (pro studenty Bc. / Mgr.)
  • Coe College, Cedar Rapids, Iowa (pro studenty Bc. / Mgr.)

Zájemci z řad studentů UP, vyjma studentů LF, se mohou podrobněji informovat a stáhnout k tisku formulář přihlášku na stránkách Oddělení pro mobility RUP.

Přihlášku s požadovanými přílohami (motivační esej, CV, přehled studijních výsledků, doporučení) je možné odevzdat osobně, preferováno je však doručení emailem či poštou na adresu níže do pondělí 12. února 2023 včetně.

Oddělení pro mobility RUP
Zuzana Hamdanieh
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
e-mail: zuzana.hamdanieh@upol.cz

Vybraní studenti mohou počítat s odpuštěním školného a finančním příspěvkem od UP k úhradě bydlení a stravného, nicméně potřeba finanční spoluúčasti studenta na pokrytí dílčích poplatků, cestovních nákladů, kapesného zůstává.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)