Mezinárodní letní školu k právům uprchlíků úspěšně uzavřelo ojedinělé simulační cvičení

Praktický postup při ochraně uprchlíků si účastníci otestovali v prostoru olomouckého letiště v Neředíně.
Fotogalerie: Vojtěch Duda a Velena Mazochová
Monday 27 August 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Simulací přílivu uprchlíků a humanitární pomoci při jejich ochraně vyvrcholila mezinárodní letní škola, kterou pod názvem International Summer School in Refugee Law and Rights připravila katedra křesťanské sociální práce CMTF. Dvě desítky účastníků z 15 zemí si v prostoru neředínského letiště vyzkoušely postupy při ochraně utečenců v provincii Lunda Norte na severu Angoly.

Tematické zaměření simulačního cvičení bylo odvozeno z reálné situace, která v provincii nastala při útěku více než 17 tisíc uprchlíků před násilím ozbrojených skupin v jižním regionu Demokratické republiky Kongo. „Severní Angola prochází uprchlickou krizí od dubna minulého roku a účastníci byli s jejím kontextem seznámeni prostřednictvím situačních a výzkumných zpráv OSN, map a technických humanitárních příruček s několikadenním předstihem. Tato příprava byla klíčová k pochopení nastíněné situace a k úkolům, které se k ní se vztahovaly,“ objasnila koordinátorka simulace a odborná asistentka pořádající katedry Veronika Šťastná.

V rolích zástupců konkrétních neziskových organizací absolvovali účastníci simulace celý regulérní postup při zapojení do humanitární pomoci – od převzetí zvacích dopisů od angolské vlády, přes prokázání totožnosti na Migračním úřadě Dundo, splnění náročných požadavků Kanceláře pro udělení povolení k jejich vstupu až po seznámení s humanitárními partnery z Ministerstva sociálních věcí pro Angolu (MINARS) a Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Ti jim poté zadali k vypracování příslušné úkoly, zahrnující například identifikaci klíčových potřeb uprchlických dětí a zprostředkování rekreačních a vzdělávacích aktivity, postup při registraci uprchlických rodin, konkrétní pomoc ženám a dívkám nebo vypracování návrhu k zajištění pitné vody a základní hygieny.

Podle Veroniky Šťastné byl celý průběh simulačního cvičení za velmi vydařený, a to i na základě pozitivní zpětné vazby od samotných účastníků. „I přesto, že ani jeden z nich neměl do té doby žádné zkušenosti s přímou humanitární pomocí, skupinám se povedlo docílit v zadaných úkolech společnými silami opravdu dobrých výsledků. Za největší výzvu pro skupiny bych považovala stavbu stanů, kdy se nakonec povedlo vztyčit pouze jeden, a to za nezbytné podpory přítomného hasičského týmu,“ doplnila.

Osm dnů intenzivního studia

Simulačnímu cvičení předcházel bohatý osmidenní program přednášek, případových studií, dokumentárních filmů a diskuzí, zaměřených zejména na právní postupy, které umožňují pomoc při žádostech o azyl utečenců včetně praxe při získávání potřebné dokumentace. K hlavním hostům patřil Marko Szilveszter Macskovich z Úřadu Vysokého komisaře OSN v Ženevě, který působí jako „inovační pracovník“ Global Protection Cluster, poskytující a koordinující poradenství v oblasti uprchlictví s cílem posílit inovační postupy a politiku vůči vysídleným osobám na celém světě.

„Přednášel jsem především o tom, kdo uprchlíci jsou a jaké jsou základní ´kameny´ jejich ochrany zakotvené v Úmluvě o právním postavení uprchlíků z roku 1951. Zaměřili jsme se také na konkrétní sociální skupinu a diskutovali o výzvách a specifikách požadavků, které úmluva na uprchlíky klade. Uvedením teorie do praktického kontextu jsem také poskytl vybrané poznatky o minulé a současné dynamice zmenšujícího se azylového prostoru v Maďarsku,“ vysvětlil Marko Szilveszter Macskovich.

Spolu s ním se v rolích přednášejících představili také Radostina Pavlova z dobrovolnické organizace pro mimořádné události NGO Legal Voice v Bulharsku, Krystina Andrlova z Úřadu OSN pro uprchlíky v Praze (UNHCR), Stanislava Sládková z Organizace pro pomoc uprchlíkům ČR (OPU), Tomáš Jungwirth a pracovnice pořádající katedry Selma Porobic, Květa Princová nebo Agnieszka Zogata Kusz.

Přínos pro současnou praxi ochrany uprchlíků

Mezi účastníky z České republiky, evropských zemí, Indie nebo Gruzie byla i Eva Zorková, pracovnice právního oddělení ostravské pobočky OPU a zároveň studentka doktorského studijního programu Teoretické právní vědy na olomoucké právnické fakultě. „Bylo to hodně intenzivní a náročné, ale celý průběh letní školy hodnotím velmi pozitivně. Jako právník OPU jezdím do detenčního zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách a získané poznatky určitě využiju. Super je i srovnání okolních států – vím už například, jak se detence řeší například v Chorvatsku nebo jaká je situace v Bulharsku. Díky účastníkům z různých zemí tady člověk navíc získal i dobré kontakty,“ uvedla Eva Zorková.

 Jak zdůraznila hlavní organizátorka letní školy Selma Porobic, cílem letní školy bylo přiblížit vybrané aspekty složité právní oblasti zejména s přihlédnutím k nedávnému fenoménu migrace, který se vyvíjí v Evropě. „Studentům poskytla směs teoretických a praktických úvah, které ilustrují stále rostoucí význam uprchlictví. Získali také mnohostranný přehled o možnostech aktivní podpory ochrany uprchlíků ve svých vlastních zemích prostřednictvím OSN, vlády a nevládního sektoru,“ zhodnotila průběh letní školy Selma Porobic.  Jak doplnila Agnieszka Zogata Kusz, letní škola byla pro její účastníky také výjimečnou příležitostí seznámit se zároveň se současnou situací v různých evropských zemích.

International Summer School in Refugee Law and Rights, která se uskutečnila v prostorách CMTF a v areálu starých kasáren na letišti v Olomouci – Neředíně, byla určena studentům a profesionálům ze všech akademických oborů a prostředí. Navázala na předchozí úspěšné ročníky, které v letech 2012 – 2015 pořádalo Centrum pro uprchlíky při sarajevské univerzitě a na loňskou Letní školu humanitární práce pořádanou katedrou křesťanské sociální práce CMTF. „Našimi účastníky jsou zejména pracovníci hlavních uprchlických a humanitárních mezinárodních a nevládních organizací, vládní úředníci pracující v oblasti ochrany uprchlíků stejně jako právníci, advokáti, novináři a aktivisti, kteří se věnují lidským právům nucených migrantů,“ uvedla Selma Porobic, která se na organizaci předchozích ročníků podílela spolu s profesorkou Oxfordské univerzity Barbarou Harell-Bond. „Právě jí byl letošní ročník letní školy věnován. Významně se zasloužila o aktivní podporu práv uprchlických komunit po celém světě a tohoto roku od nás navždy odešla. Její duch humanismu byl ale s námi během konání celé školy. Studenti to přiznali během slavnostního závěru studia, kdy jsme na její počest společně zhlédli dokumentární snímek s názvem Barbara Harell-Bond: Život není obyčejný,“ doplnila Selma Porobic.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)