Mezinárodní soutěž v římském právu: olomoučtí studenti slaví stříbro

Jan Sehnal, Johana Rezlerová a Ondřej Tomáš jsou studenty 1. ročníku programu Právo a právní věda na PF UP. Fotogalerie: ELSA Olomouc
Monday 20 May 2024, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Studenti olomoucké právnické fakulty uspěli v česko-slovenském finále soutěže v římskoprávním moot courtu. Tým studentů 1. ročníku programu Právo a právní věda ve složení Johana Rezlerová, Jan Sehnal a Ondřej Tomáš vybojoval cenné druhé místo.

Finále letošního ročníku hostila olomoucká právnická fakulta. Zúčastnilo se ho celkem 6 týmů, 4 z českých právnických fakult a 2 ze slovenských. Zadání finálového případu se týkalo vindikačního sporu komplikovaného sekvestrální úschovou. Zadavatelem fragmentu byl Petr Dostalík z katedry teorie práva a právních dějin PF UP, který byl zároveň i předsedou poroty. Spolu s ním hodnotili výkony soutěžících Kamila Bubelová ze stejné katedry, Valéria Terézia Dančiaková z Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, Pavel Salák z brněnské právnické fakulty a Marek Novák z pražské fakulty.

Týmy měly na písemnou přípravu řešení fragmentu 45 minut. Po odevzdání si vylosovaly pořadí, v jakém předstupovaly před porotu na ústní obhajobu. „První tři týmy byly velmi vyrovnané. O vítězi rozhodla schopnost rychlé reakce na nečekané otázky a správná argumentace v diskuzi s porotou,“ zhodnotila za komisi Kamila Bubelová. Vítězem se nakonec stal tým studentů z pražské fakulty, druhé místo porota přiřkla olomouckým studentům a třetí místo vybojoval tým z Brna. Na medailovém pořadí se porota shodla jednomyslně.

Johana Rezlerová, Jan Sehnal a Ondřej Tomáš reprezentovali PF UP na základě vítězství ve fakultním kole, do kterého se letos přihlásil rekordní počet týmů, a to 47. Za jejich úspěchem byla i týmová souhra. „Všichni tři jsme se maximálně snažili, přípravě jsme věnovali množství času, které nepřišlo vniveč. Navzájem jsme se na sebe mohli spolehnout, když jeden nevěděl odpověď, ostatní se snažili mu pomoct. Vzájemně jsme se podporovali,“ řekl za tým Ondřej Tomáš a vyzdvihl pozitiva, která jim soutěž přinesla. „Získali jsme mnoho nových zkušeností, vylepšili si znalosti z římského práva, prohloubilo se i naše přátelství. Zároveň jsme poznali kolegy z jiných právnických fakult, což nám rozšířilo obzory a přineslo kontakty, u kterých člověk nikdy neví, kdy se mu budou hodit.“

Úspěšný tým získal za vítězství ve fakultním kole zápočet a zkoušku z římského práva a také dort na přání. „Kromě dortu jim předáme i pouzdro s motivem Říma a nápisem Provoco, civis Romanus sum. To je nejslavnější věta římského práva, odvolací formule římského občana proti soudnímu rozsudku. Předání proběhne tradičně před plnou aulou prváků na první přednášce v zimním semestru,“ upřesnila Kamila Bubelová, která bude dort pro studenty péct.

Ceny pro mezinárodní finále pak připravil studentský spolek ELSA Olomouc, který soutěž pořádal. PF UP navíc ocení všechny tři své studenty mimořádným stipendiem za reprezentaci. „Soutěž bychom ostatním studentům určitě doporučili. Jedná se o zajímavou příležitost, při které si jako prváci vyzkouší něco úplně nového,“ dodal Ondřej Tomáš.

Úspěch ve finále soutěže v římskoprávním moot courtu slaví olomoučtí studenti po třech letech. Naposledy v něm uspěli v roce 2021. Tehdy tým studentů ve složení Petr Štědra, Tereza Molendová a Barbora Helvínová získal 3. místo.

Soutěž v římském právu má na olomoucké fakultě dlouhou tradici, letos se konala již posedmnácté.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)