Mezinárodní srovnání: České děti mají vhodné zázemí pro pohybovou aktivitu, příliš času ale tráví u obrazovek

Ilustrační foto: activehealthykids.cz
Monday 7 November 2022, 12:30 – Text: Martin Višňa

Komplexní vhled do problematiky pohybové aktivity dětí a dospívajících přináší právě vydaná zpráva mezinárodní neziskové organizace Active Healthy Kids Global Alliance. Ve srovnání dat z 57 zemí ze šesti kontinentů nechybějí ani údaje o českých dětech, sesbírané a zpracované týmem odborníků z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého. Zatímco například v indikátoru Organizovaná pohybová aktivita a sport patří Česká republika mezi desítku nejlepších zemí, v oblasti sedavého chování nebo veřejné politiky je výrazný prostor pro zlepšení.

Zpráva je dosud největším mezinárodním srovnáním pohybové aktivity dětí a dospívajících. Podílelo se na ní téměř 700 vědců, kteří hodnotili jednotlivé země na základě deseti indikátorů postihujících hlavní faktory, jež ovlivňují pohybovou aktivitu a životní styl dětí. Výzkumníci se zabývali mimo jiné aktivním transportem, sedavým chováním nebo spánkem, také rodinným a školním zázemím pro pohybovou aktivitu a veřejnou politikou. Ve většině ze zúčastněných zemí byla hodnocena data z doby před vypuknutím pandemie covidu-19, u některých států jsou ale zohledněna i „covidová“ zjištění.

Čeští vědci pracovali s daty z let 2018 a 2019. „Obecně lze konstatovat, že české děti mají vhodné zázemí pro pohybové vyžití, ať už je to v rodině, ve škole, nebo v prostředí, ve kterém žijí. Díky organizované pohybové aktivitě a sportu a aktivní docházce do školy Česká republika v mezinárodním srovnání dopadla poměrně dobře. Ovšem je nutné zdůraznit, že i přesto téměř polovina dětí u nás neplní doporučení týkající se pohybové aktivity,“ upozornil národní koordinátor výzkumu v ČR Aleš Gába z katedry přírodních věd v kinantropologii FTK UP.

Děti v České republice tráví příliš času před obrazovkami. „U tohoto indikátoru patříme mezi nejhorší sledované státy. Celkově tráví před obrazovkou více času, než je doporučováno, přes 70 % dětí a dospívajících. Nejhůře jsou na tom chlapci, kdy čtyři z pěti tráví před obrazovkou více než 2 hodiny za den. Za velký nedostatek lze považovat absenci tématu podpory pohybové aktivity ve strategických dokumentech,“ dodal docent Gába s tím, že ve srovnání s předchozí zprávou, v níž byla hodnocena data z let 2013–2017, došlo i k poklesu počtu pohybově aktivních dětí a dá se očekávat, že pandemie tento pokles ještě zvýraznila.

Klíčová zjištění týkající se českých dětí přibližuje již dříve vydaná národní zpráva, kterou najdete na stránkách activehealthykids.cz.

Autoři v ní uvádějí i konkrétní doporučení pro děti, jejich rodiče a učitele, také priority pro podporu pohybové aktivity na úrovni státu, regionů či obcí. Vedle nutné aktualizace národní strategie v této oblasti zmiňují například zavádění vědecky ověřených programů a posílení nabídky aktivního trávení volného času, vytvoření národního monitoringu s využitím chytrých technologií nebo zahájení komunikační kampaně zaměřené na zdravotní, společenské, ekonomické a environmentální přínosy pravidelného pohybu.

O potřebnosti změn v přístupu k podpoře pohybové aktivity dětí hovořil při zveřejnění mezinárodního srovnání i prezident Active Healthy Kids Global Alliance Mark Tremblay z kanadského CHEO Research Institute. Kanadské děti mimo jiné patří mezi ty, které nejvíce sedí. „Bez výrazného úsilí o přenastavení moderního a pandemií ovlivněného životního stylu našich dětí a dospívajících riskujeme poškození jejich budoucího zdraví a životní pohody. Doufáme, že tato zpráva bude výzvou k akci pro společnosti po celém světě,“ řekl profesor Tremblay.

Členové aliance přitom zdůrazňují výhodu této globální iniciativy – že se hodnocené země mohou učit od sebe navzájem, co v oblasti zdravého pohybového chování dětí funguje a co ne. Jako příklady dobré praxe jsou v mezinárodní zprávě vyzdvihovány Dánsko, Finsko, Slovinsko a Japonsko. 

Mezinárodní zpráva a další informace k Active Healthy Kids Global Alliance jsou k dispozici na activehealthykids.org.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)