Michael Pratt ze San Diega: Na pobyt a práci v Olomouci se těším

Michael Pratt (zcela vpravo) se na jaře setkal i rektorem UP Martinem Procházkou (uprostřed), podepsali memorandum o porozumění jako základní dokument o spolupráci mezi UP a University of California San Diego. Na snímku dále prorektor pro internacionalizaci Jiří Stavovčík, Dalibor Mikuláš ze zahraničního oddělení a proděkan FTK pro zahraničí Michal Kudláček.
Foto: Eva Hrudníková
Tuesday 19 July 2022, 8:00 – Text: Martin Višňa

Se začátkem příštího akademického roku zahájí díky Fulbrightovu stipendiu svůj desetiměsíční pobyt v Olomouci Michael Pratt z University of California San Diego (UCSD), který již několik let spolupracuje se s odborníky z Fakulty tělesné kultury UP. Na olomouckou univerzitu přitom zavítal již během jara, kdy byl na FTK jedním z lektorů International Teaching Weeku a také společně s rektorem Martinem Procházkou podepsal Memorandum of Understanding stanovující základní rámec spolupráce mezi oběma univerzitami.

Profesor Michael Pratt se zabývá pohybovou aktivitou a prevencí chronických onemocnění. Působí na Herbert Wertheim School of Public Health & Human Longevity Science UCSD, vede Institute of Public Health. Na vědeckých projektech spolupracuje mimo jiné s profesorem Jamesem F. Sallisem, který je dlouholetým spolupracovníkem FTK UP a dosud jediným nositelem čestného titulu doctor honoris causa na návrh této fakulty.

Proč jste si pro svůj stipendijní pobyt vybral Olomouc a Univerzitu Palackého?

Už od roku 2010 spolupracuji s Josefem Mitášem, Michalem Kudláčkem a jejich kolegy z FTK na několika projektech týkajících se aktivního životního stylu. Jde zejména o projekt IPEN, který se zabývá vztahem mezi pohybovou aktivitou a životním prostředím, a o rozvoj regionálních a globálních sítí v oblasti pohybové aktivity. Když jsem začal o studijním pobytu přemýšlet, byl jsem překvapen zjištěním, že na Univerzitě Palackého není Fulbrightovo stipendium omezeno na konkrétní obor. Je to skvělá příležitost přijet na excelentní evropskou univerzitu v nádherném malém městě a pracovat s dlouholetými přáteli a jejich kolegy na společných projektech.

Na co se těšíte?

Na všechno, co souvisí se životem v Olomouci a prací s přáteli na univerzitě. Jsem nadšený, že můžu svoji rodinu vzít do Olomouce a dát svým dětem možnost zažít jinou kulturu a strávit rok v srdci Moravy, České republiky a Evropy.

Co od svého pobytu očekáváte?

Z profesního hlediska očekávám, že se naučím, jak rozvíjet mezinárodní spolupráci a studijní program. To je něco, co Univerzita Palackého dělá velmi dobře a v čem bychom se chtěli na UCSD zlepšit. Samozřejmě doufám, že se upevní vztah mezi našimi univerzitami, ať už jde o výměny studentů a zaměstnanců, společné projekty a publikace. Také předpokládám, že to bude velká životní zkušenost pro mou rodinu – nové místo, odlišná kultura, jazyk, noví přátelé. Určitě přijdou i nějaké výzvy, ale to je součást zkušenosti.

Jaké jsou základní prvky vaší spolupráce s FTK?

Jak jsem již zmínil, jsme součástí několika mezinárodních výzkumných projektů zaměřených na to, jak městské prostředí ovlivňuje úroveň a vzorce pohybové aktivity ve světových městech. Projekt IPEN vede profesor Jim Sallis, přítel a kolega z UCSD a spolupracovník a přítel výzkumného týmu na FTK. Josef Mitáš je hlavním řešitelem studie IPEN v Česku, já jsem byl původním hlavním řešitelem studie v Mexiku, než jsem tuto roli předal svému skvělému doktorandovi. Většina mé práce je zaměřena na vytváření regionálních a globálních sítí na podporu rozvoje strategií veřejného zdraví a pohybové aktivity. Zaměřoval jsem se zejména na Latinskou Ameriku a skupinu Global Observatory for Physical Activity (GoPA!). Tým z Univerzity Palackého ke GoPA přispěl jako klíčový hráč v této oblasti v Česku a v Evropě. Tedy jak je vidět, pracujeme na podobných věcech. Společně nyní během mého pobytu budeme pracovat na analýze pohybové aktivity v Česku, Kolumbii a Mexiku. Doufáme, že lépe pochopíme, proč některá města vytvářejí velmi dobré prostředí a podporu pohybové aktivity, zatímco jiná s tím mají potíže, přestože jsou ve stejné zemi a mají stejnou národní strategii politiku pro tuto oblast. Na základě toho budeme schopni přispět k dalšímu rozvoji národních strategií pohybové aktivity a jejich přizpůsobení místní úroveň.

Co říkáte na myšlenku International Teaching Weeku (ITW), týdne se zahraničními lektory, který FTK pravidelně již deset let pořádá?

Jsem velmi šťastný, že jsem mohl být součástí tohoto týdne. Je to úžasná zkušenost, kdy můžete potkat fascinující kolegy z celého světa a vidět, jak FTK funguje a jak je pohostinná. Rád bych tento koncept přenesl i k nám. Jsem si nicméně vědom, že organizace týdne vyžaduje intenzivní práci. Michal Kudláček a jeho tým si zaslouží velký obdiv za to, že je ITW skvělou zkušeností pro studenty i učitele.

V jakých dalších oblastech chcete s Univerzitou Palackého spolupracovat?

Jsem velmi potěšen, že jsme mohli naši spolupráci rozšířit mimo projekty v oblasti pohybové aktivity a zdraví. Memorandum o porozumění, které jsme uzavřeli, je krokem k budování hlubší a širší spolupráce napříč obory. Doufám, že se mi podaří využít dobu mého pobytu k prozkoumání možností. S ohledem na moje zaměření se zajímám zejména o spolupráci s lékařskou fakultou, fakultou zdravotnických věd nebo pedagogickou fakultou. Memorandum je ale rámcem pro vytvoření mnoha příležitostí.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)