Mikuláš zahájil adventní čas na Teoretických ústavech

Mikulášská trojice: čert Jiří Stavovčík, anděl Hana Kolářová a Mikuláš Milan Kolář.
Foto: Martin Višňa
Thursday 5 December 2019, 15:00 – Text: Martin Višňa

Na Teoretických ústavech, kde sídlí lékařská fakulta a fakulta zdravotnických věd, již také svítí vánoční strom. Světýlka se na něm rozsvítila pod dohledem Mikuláše, anděla a čerta a za hudebního doprovodu Medické cimbálové muziky během tradičního setkání, které připravil Spolek mediků LF UP ve spolupráci s vedením obou fakult.

Mikulášskou trojici, jejíž příchod byl přítomnými ve foyer dostavby ústavů oceněn bouřlivým potleskem, ztvárnili statutární zástupce děkana LF Milan Kolář v kostýmu Mikuláše, proděkanka LF pro studium Všeobecného lékařství 1.–3. ročníku Hana Kolářová jako anděl a role čerta se ujal Jiří Stavovčík, statutární zástupce děkana FZV.

„Přejeme vám krásný adventní čas a vánoční svátky a do nového roku z celého srdce všechno nejlepší. A jako svatý Mikuláš, patron studentů, vám slibuji, že se za vás přimluvím u vašich učitelů, aby na vás byli hodní a abyste zvládli všechny zkoušky,“ popřál pěkné svátky přítomným Milan Kolář, zatímco čert Jiří Stavovčík hrozil pytlem těm, kteří by zlobili. Jak ale podotkla Hana Kolářová, přímluvy u učitelů, ani pytel nejsou třeba.

To ostatně dokázal i dar studentů čtvrtého ročníku Všeobecného lékařství, kteří na Půlení mediků vybrali téměř 77 tisíc korun. Symbolický šek předali pod rozsvíceným vánočním stromem ředitelce společnosti Šance Olomouc Hertě Mihálové. „Váš dar pochází z půlení a my jsme teď také v půlce. Během loňského a letošního roku se nám podařilo zpříjemnit prostředí ve zhruba polovině kojeneckého oddělení v pátém patře Dětské kliniky. Věřím, že s vaším darem práci dokončíme. A až budete u nás na praxi, přijďte se na páté patro podívat, bude i vaše,“ uvedla při poděkování studentům Herta Mihálová.  

Studenti přitom nadělovali i o den dříve, kdy Spolek mediků LF UP uspořádal ve Fakultní nemocnici Olomouc Mikulášskou nadílku. Výměnou za básničku, koledu nebo vtip rozdávaly mikulášské trojice perníčky, které studenti sami napekli a nazdobili, a také plyšáky, které se podařilo nashromáždit v uskutečněné sbírce.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)