Ministr Bek ocenil vynikající VŠ pedagogy, vědce i studenty. Tři ceny putují i na UP

Foto: MŠMT
Tuesday 21 November 2023, 9:25 – Text: (ipu)

Ceny MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu předali v budově Lichtenštejnského paláce ministr školství Mikuláš Bek a ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. Ministerstvo při této příležitosti oceňuje vždy i studující. Ocenění může získat student nebo absolvent bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem. Ocenění se uděluje i za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost. Cenu obdržely Monika Kučerová a Barbora Kvapilová z FF a Anna Petráčková z LF. Gratulujeme!

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)