Mladá vědkyně se připojila k iniciativě na podporu nových technik šlechtění rostlin

Nikola Kořínková je členkou mezinárodní iniciativy GeneSprout.
Foto: Viktor Čáp
Tuesday 30 May 2023, 12:30 – Text: Martina Šaradínová

Do iniciativy GeneSprout, která sdružuje mladé vědce z oblasti rostlinného výzkumu, se připojila Nikola Kořínková z výzkumné skupiny Rostlinná genetika a inženýrství CATRIN Univerzity Palackého. V mezinárodní iniciativě, jejímž hlavním cílem je podpora a propagace nových technik šlechtění rostlin, je jedinou českou zástupkyní.

„GeneSprout sdružuje mladé vědce, kteří vědí, že nové techniky šlechtění, zejména CRISPR, nabízejí velké možnosti při řešení otázky, jak do budoucna zajistit udržitelnou produkci potravin. Sami s těmito metodami pracujeme, ale aby měl náš výzkum smysl, musí najít využití v praxi. Stávající evropské regulace nových genomických metod v Evropě tomu ale brání, což je pro nás velmi demotivující. Proto je jedním z našich cílů snaha být hlasem mladých rostlinných vědců při tvorbě politiky týkající se nových technik šlechtění rostlin v Evropě,“ objasnila Kořínková.

Mladí vědci jsou si velmi vědomi skutečnosti, že pro přijetí nových metod genetických úprav rostlin je potřeba komunikovat s veřejností a nabídnout jí dostatek relevantních informací. Proto iniciativa hodlá vytvořit srozumitelné a přístupné informační platformy pro všechny zájemce. Aktivní je mimo jiné na sociálních sítích. Na tento segment činnosti se zaměřuje i Nikola Kořínková.

„Na internetu koluje celá řada zavádějících informací nebo dokonce lží. Musíme vysvětlit rozdíl mezi původními GMO a novými metodami šlechtění rostlin, které jsou vlastně velmi podobné procesům probíhajícím v přírodě. Do rostlin se při nich nevkládají cizorodé genetické informace a v porovnání s klasickými postupy lze vyšlechtit rostliny s požadovanými vlastnostmi rychleji a s menším dopadem na životní prostředí.  Bez těchto znalostí mohou lidé snáze podléhat dezinformacím, proto jsem se rozhodla s osvětou pomoci,“ doplnila Kořínková.

Iniciativa GeneSprout vznikla na konci roku 2018. Informace o ní naleznete na https://www.genesproutinitiative.com/.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)