Mladí vědci se učili, jak správně popularizovat vědu

Michael Londesborough vysvětloval studentům, proč musí vědec umět mluvit o své práci.
Foto: Vojtěch Smutný
Thursday 13 October 2016, 14:00 – Text: Ivana Pustějovská

Dobří vědci musí být nejen excelentní ve svém oboru, ale musí umět také o své práci mluvit a dokázat vědu popularizovat. To je sdělení, které se snažil předat nadaným studentům vědec a popularizátor vědy Michael Londesborough, předseda Rady Ústavu anorganické chemie AV ČR. Workshop v Pevnosti poznávání připravil Nadační fond UP spolu se Studentským kariérním a poradenským centrem UP.

Nadační fond Univerzity Palackého podporuje nadané a talentované studenty. Kromě toho, že jim přispívá na jejich vědeckou práci, usiluje i o to, aby mladí vědci zdokonalovali své komunikační schopnosti. Proto připravil sérii workshopů, na kterých se učí, jak vystupovat před publikem, jak stručně a jasně formulovat své myšlenky nebo jak pracovat s médii. „Náš Nadační fond je v rámci tuzemských univerzit unikátní. Aby ale plnil své poslání, to záleží právě na vás, na studentech a na vašich projektech. Pokud chceme získat podporu pro fond, musíme našim partnerům i veřejnosti nabízet srozumitelný obsah,“ připomněla koordinátorka fondu Dita Palaščáková.

Michael Londesborough pak na konkrétních příkladech v několika hodinách studentům vysvětloval, jak lze i složité vědecké problémy prezentovat veřejnosti sdělně a zajímavě. Studenti se tak například dozvěděli, že záleží nejen na tom, co říkají, ale i jak to říkají, co u jejich promluvy dělá jejich mimika nebo jak je důležité umět používat gesta. Popularizaci vědy považuje tento chemik britského původu, který působí v Akademii věd, za nesmírně důležitou. „Bez ní se lidé o vaší práci nic nedoví. A platí to i případě, že chcete publikovat v časopise s vysokým impakt faktorem. Editoři vyžadují motivační dopis a v něm alespoň sto slov, které laikům popíší hodnotu vaší výzkumné práce. V přihlášce musíte být také schopni v jedné větě vysvětlit cíl vaší práce. Což je vlastně také komunikace a popularizace vědy. Stejně tak to platí, pokud chcete, aby se o tom, co děláte, dověděla veřejnost nebo když chcete vzbudit zájem o vědu mezi dětmi. Tam všude potřebujete umět komunikovat.“

Mezi studenty, kteří se přišli něco nového naučit, byla i Jaroslava Šeflová z přírodovědecké fakulty. Její projekty podpořil Nadační fond UP už dvakrát. I ona si ale uvědomuje, že jako vědkyně se musí naučit svou práci představit před různým typem publika. „Všichni jsme nuceni komunikovat s veřejností a omezit se při tom jen na složité termíny a cizí pojmy je podle mě krátkozraké. Musíme umět naše projekty vysvětlit všem a vysvětlit je zajímavě. Proto jsem podobný workshop přivítala,“ řekla. Souhlasila i s tvrzením Michaela Londesborougha, podle kterého mají vědci přímo povinnost mluvit o své práci s veřejností, s dětmi. „Určitě ano, všichni jsme placeni z veřejných peněz a jako vědci máme sloužit veřejnosti. Takže je logické, že musíme naši práci i prezentovat,“ dodala Jaroslava Šeflová.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)