Montaignovu cenu získal na FF gymnazista Matyáš Urban

Soutěž o Montaignovu cenu i překladatelská soutěž má své vítěze.
Fotogalerie: Milada Hronová
Friday 31 January 2020, 8:39 – Text: Milada Hronová

Matyáš Urban, student pražského Gymnázia Jana Keplera, zvítězil v soutěži o Montaignovu cenu. Ocenění získal za esej s názvem Metamorfózy štěstí a zvrácená radost.

První ročník soutěže o Montaignovu cenu vyhlásila loni na podzim katedra romanistiky FF UP ve spolupráci s literárním portálem iLiteratura.cz a časopisem Host. Soutěž o nejlepší studentský esej věnující se románským literaturám je určena studentům středních a vysokých škol.

„Úkolem studentů bylo napsat esej o románských literaturách, tedy španělské, francouzské, italské a portugalské, který by byl vtipný, zajímavý a měl by originální pohled na literaturu. Příspěvek Matyáše Urbanova z Gymnázia Jana Keplera nás zaujal vynikajícím stylem, přesností analýzy i schopnosti identifikovat nosné pasáže k analýze,“ uvedla členka odborné pětičlenné poroty Kateřina Ritterová z katedry romanistiky. „Věnoval se tomu, zda v textech o postavách, které propadly lhostejnosti a nicotě, lze najít momenty štěstí a jakým způsobem se tyto momenty projevují v literatuře,“ dodala.

Do soutěže přišlo jedenadvacet prací, z nichž šestnáct bylo středoškolských, jeden soutěžící je studentem bakalářského studia a čtyři práce dorazily od autorů, kteří jsou posluchači navazujícího magisterského studia.

„Drtivá část prací byla velmi zajímavá. Třetina z těch, které k nám doputovaly ze středních škol, pochází právě z Gymnázia Jana Keplera,“ řekla Kateřina Ritterová a dodala, že většina esejů zaujala porotu svou originalitou. „Je potěšující, že vysokou úroveň lze hodnotit právě u prací studentů středních škol, dokonce v mnoha ohledech jsou srovnatelné s tvorbou vysokoškoláků. Pro nás je to dobré znamení, protože se v příštích letech můžeme patrně těšit na to, že k nám přijdou další posluchači, kteří budou zaujati pro románské literatury a kteří se o nich budou umět krásně vyjadřovat,“ doplnila.

Mohla by to být například Barbora Novotná z Gymnázia Vysoké Mýto, která si ze soutěže o Montaignovu cenu odvezla čestné uznání za esej Odkud se berou ořechy. Její práce pětičlennou komisi zaujala především originálním přístupem a zajímavým jazykem.

Z čestného uznání se může těšit i Polina Tarasová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která jej získala v kategorii studentů navazujících magisterských programů, a to za esej Pesimistický Pirandelo. Porotu tento esej zaujal především svou interpretační odvahou a bystrými postřehy. „Autorka příspěvku vystavuje určité paralely mezi Pirandelovou skepsí a roztříštěností na jedné straně a vývojem literatury na straně druhé,“ vysvětlila Kateřina Ritterová a dodala, že jedinou kategorií, v níž se komise rozhodla letos cenu neudělit, je sekce studenti bakalářského studia, do níž přišla pouze jedna práce.  

Společně s vyhlášením soutěže o Montaignovu cenu vyhlásila filozofická fakulta i výsledky překladatelské soutěže, kterou pro středoškolské studenty vyhlašuje s Gymnáziem Olomouc – Hejčín.  

I tentokrát se jí zúčastnili žáci vyššího stupně gymnázií a středních škol. Studenti překládali texty z němčiny, angličtiny, ruštiny, španělštiny a francouzštiny a jejich úspěch závisel nejen na dobré znalosti cizího jazyka, ale i na vynikajícím ovládnutí češtiny. Letos se soutěže zúčastnilo 112 soutěžících z 19 škol a držitelé prvních míst získali i finanční odměnu.

Montaignova cena

*Hlavní ocenění: Metamorfózy štěstí a zvrácená radost. Matyáš Urban, student Gymnázia Jana Keplera Praha. * Čestné uznání: Odkud se berou ořechy.  Barbora Novotná, studentka Gymnázia Vysoké Mýto. * Čestné uznání: Pesimistický Pirandelo. Polina Tarasová, studentka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha.

Překladatelská soutěž

*Angličtina – 1. místo Jakub Szymsza, Cyrilometodějské gymnázium Prostějov. *Němčina – 1. místo Alžběta Stavělová, Gymnázium Hejčín Olomouc. Francouzština – 1. místo Daniela Petřeková, Gymnázium Šternberk. *ŠpanělštinaMichaela Ťupová, Gymnázium Zábřeh. *RuštinaFilip Novotný, Gymnázium Kojetín.  

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)