Montaignovu cenu získala Aneta Mikešková ze Slovanského gymnázia v Olomouci

Foto: Milada Křížková Hronová
Thursday 2 February 2023, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Čtvrtý ročník soutěže o Montaignovu cenu zná své vítěze. V kategorii určené středoškolským studentům a studentkám zvítězila Aneta Mikešková ze Slovanského gymnázia v Olomouci, která do soutěže přihlásila esej s názvem Veškerenstvo Milana Kundery.

Soutěž o Montaignovu cenu se věnuje románským literaturám a každoročně se jí účastní studenti středních i vysokých škol. Letos do ní přihlásili jednadvacet prací, z toho sedmnáct do kategorie student/ka střední školy a čtyři do kategorie student/ka vysoké školy.

„Nemůžu uvěřit, že by má práce byla nejlepší. Měla jsem pocit, že je hodně subjektivní, sentimentální, dětinská, až naivní,“ řekla Aneta Mikešková, vítězka středoškolské části soutěže. Studentka třetího ročníku Slovanského gymnázia v Olomouci se o ní dozvěděla díky své třídní učitelce. „Četla jsem literaturu Milana Kundery, tím pro mě bylo téma jasné,“ doplnila gymnazistka, která by ve vysokoškolském studiu ráda pokračovala v Praze, případně přímo ve Francii.

I letos bylo úkolem studentů soutěžících o Montaignovu cenu napsat esej o románských literaturách, tedy španělské, francouzské, italské a portugalské, který by byl vtipný, zajímavý a měl by originální pohled na literaturu. „Anetě Mikeškové se to podařilo. Výborně se vyrovnala s jazykovými nástrahami, její práce je jednoznačná, netápe, neprotiřečí si, získala uznání i po stylistické stránce. Její esej vyjadřuje určité osobní stanovisko, je obsahově zajímavý, velmi dobře postavený, obsahově i stylisticky jednoznačně předčil ostatní,“ uvedl za odbornou porotu Jiří Špička, garant soutěže z katedry romanistiky FF UP. Společně s ním hodnotili soutěžní práce vedoucí katedry romanistiky FF UP Daniel Nemrava, kolegové Katarína Klimová, Kateřina Ritterová a Marie Voždová a Jovanka Šotolová z FF UK, zakladatelka a vedoucí portálu iLiteratura.

V kategorii student/ka vysoké školy získala čestné uznání Matylda Strand z École des hautes études en sciences sociales v Paříži, a to za esej s názvem Kdo se bojí Annie Ernaux.

Čtvrtý ročník soutěže o Montaignovu cenu vyhlásila katedra romanistiky FF UP ve spolupráci s Italským kulturním institutem v Praze, Francouzským institutem v Praze, Portugalským centrem Instituto Camoes, Velvyslanectvím Španělska v Praze a literárním portálem iLiteratura.cz.

Michel de Montaigne (1533–1592), francouzský renesanční myslitel a literát je zakladatelem žánru esej, jakožto duchaplné a studiem podložené úvahy o nejrůznějších otázkách lidské kultury. Proslul mimořádnou erudicí, nedůvěrou v kategorické a definitivní pravdy a originálním pohledem na řadu velkých i malých témat, v němž mu byla hlavním rádcem jeho vlastní empirie.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)