Muzikologie iniciovala vznik knihy o populární hudbě v komunistické a postkomunistické Evropě

Foto: katedra muzikologie FF
Monday 23 September 2019, 8:00 – Text: Milada Hronová

Aktuální a komplexní pohled na populární hudbu nabízí nová kniha s názvem Popular Music in Communist and Post-Communist Europe/Populární hudba v komunistické a postkomunistické Evropě. V angličtině ji vydalo německé vydavatelství Peter Lang a společně s Janem Blümlem z katedry muzikologie FF se na ní podílelo asi pětadvacet autorů.

„Jde o poměrně význačnou událost mezinárodního dosahu. Knižní syntéza v podobném rozsahu totiž zatím žádná nevyšla. Svou obsáhlostí a tematickou pestrostí je unikátním počinem, kterému se budoucí badatelé na daném poli budou moci jen těžko vyhnout. Hodnotným zdrojem informací bude i pro zájemce mimo akademickou sféru,“ řekl Jan Blüml z katedry muzikologie FF.

Prostřednictvím vybraných témat je více než tři sta padesáti stránkové dílo členěno do šesti celků zahrnujících obecnější pojednání o metodologii i dílčí historické a analytické studie. „Za pozornost stojí například první oddíl, který komplexně představuje dosavadní stav výzkumu populární hudby v daném teritoriu a období. Obsahuje rozsáhlé soupisy pramenů a literatury, zmiňuje klíčové vědecké teorie, stejně tak polemizuje s mnohdy ´černobílým´viděním hudební kultury v komunistických zemích bezprostředně po roce 1989. V tomto směru korigujeme i často oslavný názor na roli rockového undergroundu a naopak rehabilitujeme funkci ´oficiální´pop music, ať už společensky či umělecky,“ vypočetl olomoucký muzikolog.  Dodal, že čtenáři se v knize dozví také o tom, jak pádem tak zvané železné opony ve východní Evropě skončila ´zlatá´ éra zkoumání populární hudby, která byla v tehdejším Československu nebo Maďarsku progresivní a úspěšná.

„Historickým záběrem se kniha vrací do desetiletí po druhé světové válce. Připomíná typické dobové žánry, umělecké formy a instituce, jakými byly estrády, písňové festivaly nebo diskotéky v rozmanitých národních podobách,“ doplnil Jan Blüml a připomněl komunistickou epochu, posléze konfrontovanou s populárně hudební kulturou devadesátých i nultých let. „Mám na mysli vzestup hudby skinheadů, rané formy hip hopu, videoklipovou kulturu i otázky národní hudby pod vlivem nastupujícího kapitalismu, globalizace a anglofonní hegemonie. Diskuze se dotýká sovětského a postsovětského teritoria, stejně jako zemí střední a východní Evropy. Pozornost v knize věnujeme i bývalé Jugoslávii, a to zejména v souvislosti s populárně hudebním životem v kulisách válečných konfliktů devadesátých let,“ vypočetl.

Příprava knihy Populární hudba v komunistické a postkomunistické Evropě trvala dva roky. Její autorský tým zahrnuje badatele z jedenácti zemí včetně Polska, Maďarska, Německa, Finska, Velké Británie i USA. Řada autorů patří k stěžejním osobnostem daného oboru, příkladem je  Timothy W. Ryback, tvůrce zřejmě nejcitovanější monografie o populární hudbě v komunistické Evropě vůbec – Rock Around the Bloc: A History of Rock Music in Eastern Europe and the Soviet Union, 1954 – 1988, kterou vydala oxfordská univerzita už v roce 1990.

Publikace je dostupná na webu vydavatelství Peter Lang a její vydání v roce 2019 symbolicky odkazuje k třicetiletému výročí společenských změn roku 1989.

Popular Music in Communist and Post-Communist Europe

Série: Jazz za státního socialismu

Jan Blüml, Yvetta Kajanová a Rüdiger Ritter

Studie uvádějí nové zdroje, diskutují proměny institucionálního pozadí populární hudby dané geopolitické sféry, její sociální, kulturní, politické či umělecké podmínky. Díky časovému rozpětí téměř třiceti let od pádu železné opony autoři v mnoha ohledech revidovali nebo doplnili tradiční postkomunistické vnímání dané problematiky. Děje se to s ohledem na žánry, jako je jazz, rock, pop, skladatelé, hip-hop nebo White Power Music, a také v celém regionu od bývalé Jugoslávie přes středoevropské státy až po země bývalého Sovětského svazu. 

 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)