Na děkana filozofické fakulty kandiduje Jan Stejskal

Docent Jan Stejskal.
Foto: Vojtěch Duda
Wednesday 15 September 2021, 8:00 – Text: Martin Višňa

Jediného kandidáta má děkanská volba na Filozofické fakultě UP. Je jím docent katedry historie a současný předseda Akademického senátu FF UP Jan Stejskal. O tom, zda se v příštím roce ujme vedení fakulty, rozhodnou senátoři na zasedání 13. října. Týden před volbou kandidát představí své vize budoucnosti fakulty na setkání s akademickou obcí.

Zvláštní volební komise AS FF UP v termínu obdržela sedm návrhů na možného děkana, respektive děkanku fakulty pro funkční období 1. února 2022 až 31. ledna 2026. Kromě Jana Stejskala byla navržena i docentka katedry dějin umění a současná proděkanka pro vědu a výzkum Jana Zapletalová, ta však kandidaturu odmítla.

„Nejpozději 30. září budou k dispozici celé akademické obci kandidátské teze. O týden později ve středu 6. října se pak akademická obec sejde v aule na Křížkovského 10, kde od 17 hodin kandidát své teze představí a zodpoví otázky z publika. Pevně věřím, že na shromáždění dorazí co možná nejvíce vyučujících a studujících. Pro ty, kteří přijít nemohou, bude k dispozici online přenos,“ pozval předseda volební komise Michal Nguyen.

Samotná volba nového děkana se uskuteční na zasedání AS FF UP ve středu 13. října ve 13 hodin. Další informace k volbě jsou k dispozici zde, volební zasedání pak bude možné sledovat na webu AS FF UP.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)