Na děkana filozofické fakulty kandiduje Jan Stejskal

Docent Jan Stejskal.
Foto: Vojtěch Duda
Wednesday 15 September 2021, 8:00 – Text: Martin Višňa

Jediného kandidáta má děkanská volba na Filozofické fakultě UP. Je jím docent katedry historie a současný předseda Akademického senátu FF UP Jan Stejskal. O tom, zda se v příštím roce ujme vedení fakulty, rozhodnou senátoři na zasedání 13. října. Týden před volbou kandidát představí své vize budoucnosti fakulty na setkání s akademickou obcí.

Zvláštní volební komise AS FF UP v termínu obdržela sedm návrhů na možného děkana, respektive děkanku fakulty pro funkční období 1. února 2022 až 31. ledna 2026. Kromě Jana Stejskala byla navržena i docentka katedry dějin umění a současná proděkanka pro vědu a výzkum Jana Zapletalová, ta však kandidaturu odmítla.

„Nejpozději 30. září budou k dispozici celé akademické obci kandidátské teze. O týden později ve středu 6. října se pak akademická obec sejde v aule na Křížkovského 10, kde od 17 hodin kandidát své teze představí a zodpoví otázky z publika. Pevně věřím, že na shromáždění dorazí co možná nejvíce vyučujících a studujících. Pro ty, kteří přijít nemohou, bude k dispozici online přenos,“ pozval předseda volební komise Michal Nguyen.

Samotná volba nového děkana se uskuteční na zasedání AS FF UP ve středu 13. října ve 13 hodin. Další informace k volbě jsou k dispozici zde, volební zasedání pak bude možné sledovat na webu AS FF UP.

Back