Na granty mezi doktorandy rozdělí univerzita miliony korun

Ilustrační foto: 123RF.com
Friday 7 January 2022, 12:00 – Text: Ivana Pustějovská

Téměř šedesát milionů korun rozdělí Univerzita Palackého mezi mladé vědce a vědkyně, kteří uspěli v interní Doktorské studentské grantové soutěži. O podporu se ucházelo celkem sto čtyřicet projektů, z nichž příspěvek získalo šedesát sedm.

Smyslem soutěže je podpora jednoletých výzkumných grantů, které doktorandům a doktorandkám pomohou rozšířit jejich znalosti ve vědě a výzkumu a současně jim umožní si vyzkoušet řídit vlastní výzkumný projekt. Zároveň tak chce univerzita rozvíjet spolupráci mezi různými studentskými vědeckými týmy jak v České republice, tak i v zahraničí.

Mladí vědci a vědkyně mohli žádat o peníze na své projekty ve třech vědních oblastech: Přírodní vědy, Lékařské a zdravotnické vědy, Společenské, humanitní vědy a umění. Do soutěže se přihlásili zájemci ze všech osmi fakult univerzity. Získat mohli na jeden grant příspěvek od zhruba půl milionu až do maximální výše více než dvou milionů tři sta tisíc korun.

Hodnotitelé, kteří zastupovali všechny fakulty UP, nakonec vybrali šedesát sedm projektů, mezi které univerzita rozdělí celkem 59 415 840 korun.

„Všechny schválené projekty slibují zajímavé odborné výsledky a jsem si jist, že přispějí k nastartování akademické kariéry dnešních doktorandek a doktorandů, a to nejen v národním, ale především v mezinárodním měřítku. Zkvalitnění doktorského studia je jedním z priorit dnešní Univerzity Palackého a já věřím, že se nám to společnými silami, tedy i se studujícími doktorských studijních programů, podaří,“ řekl Dušan Lužný, prorektor pro doktorské studijní programy a projekty. 

Oficiální seznam schválených projektů najdete zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)