Na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého vznikla inovační laboratoř (i-Lab3)

Katedra psycholofie FF UP má novou inovační laboratoř. Fotogalerie: Jan Smahaj
Monday 12 June 2017, 12:31

Na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci byla zprovozněna nová inovační laboratoř (tzv. i-Lab3). Laboratoř vznikla díky mezinárodnímu projektu „Inovační laboratoře v rozvoji kompetencí učitelů speciální pedagogiky a osob se specifickými vzdělávacími potřebami“ (Project implement in "Erasmus +" program. Action KA2 - Cooperation for Innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnership for vocational and education training, No. 2014-1-PL01-KA202-003428), jehož partnery jsou kolegové z Německa, Polska a Itálie.

Cílem projektu je výměna zkušeností a sdílení dobré praxe při organizaci vzdělávacího procesu s použitím nových vzdělávacích metod, které jsou dostupné při využívání inovačních laboratoří ve výuce odborných a specializovaných předmětů. Projekt se nezaměřuje pouze na speciální pedagogy, ale i na všechny, kteří spolupracují s osobami se specifickými vzdělávacími potřebami (např. pedagogy, psychology, asistenty pedagoga, studenty těchto oborů).

V první fázi řešení projektu bylo realizováno mezinárodní výzkumné šetření zaměřené na organizační a vzdělávací potřeby učitelů pro osoby s postižením v České republice, Itálii, Polsku a Německu. Výstupní data sloužila pro zmapování oblastí, které byly zapracovány při tvorbě scénářů, jež se v současné době zavádí do praxe. 

Co činí i-Lab efektivní metodou? Účinnost metody je založena na součinnosti několika komponent, které ovlivňují uživatele i-Lab: 1) specificky a záměrně uspořádané prostředí přispívající k rozvoji myšlení, objevování nových souvislostí a možností, 2) stimulačně facilitační činnost obsahující psychologické prvky práce s dynamikou skupiny a navozující bezpečnou atmosféru, 3) dostupné, záměrně vybrané zařízení, 4) počítače s programem Visual Brainstorm Software (VBS). Práce s tímto softwarem podporuje účastníky výcvikových programů v efektivnější skupinové spolupráci. Někteří popisují i-Lab jako trojici: Technologie / Facilitace/ Prostředí, přičemž každý prvek je klíčový.

Interaktivní prostředí stimuluje kreativitu i motivaci účastníků. Užívání i-Lab pro řešení problémů může urychlit proces osobní kreativity, což obvykle přináší rychlé a nečekané pozitivní výsledky. Dva dny v i-Lab se rovnají týdnům tradičních sezení. Laboratoř pod vedením facilitátorů umožňuje výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi odborníky z praxe a studentů, kteří se odborně připravují na práci s osobami se specifickými vzdělávacími potřebami. Případné zájemce o bližší informace odkazujeme na webové stránky projektu ZDE.

PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D., katedra psychologie FF UP

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)