Na moskevském festivalu měl zastoupení i Ústav speciálněpedagogických studií PdF

Divadelní odborníci se sjeli na festival do Moskvy.
Foto: Dominik Lipovský
Tuesday 12 March 2019, 9:16

Mezinárodní divadelní festival Proteatr přivedl již popáté do ruské metropole všechny teatroterapeuty, divadelní odborníky, ale i širokou veřejnost. Českou republiku na třídenním festivalu reprezentoval dramaterapeut Martin Dominik Polínek z Ústavu speciálněpedagogických studií PdF Univerzity Palackého.

„Tento festival je zřejmě jednou z nejvýznamnějších světových akcí, díky které se specifické divadlo stává součástí mainstreamové dramatické kultury,“ popisuje festival Polínek, který v Česku vede inkluzivní divadelní soubor ModroDiv. „Velmi si vážím možnosti již poněkolikáté spolupracovat s pořadateli festivalu jako expert na teatroterapii, a zastupovat tak Českou republiku v dané oblasti.“ Polínek byl také Moskevskou státní psycho-pedagogickou univerzitou pozván, aby přednášel o dramaterapii. Oboru, který byl etablován právě na Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP.

Festival Proteatr zkoumá hranice inkluzivního divadla a jeho roli v současné kultuře. Jedná se o ojedinělý počin na ruské divadelní scéně. Každoročně jej organizuje inkluzivní divadelní studio Krug, společnost pro práci a dětmi a mladistvými se speciálními potřebami.

Svým účastníkům festival představil workshopy a představení zaměřené na tělesnost a terapeutickou práci s tělem. Mohli tak tvořit na stejných prknech s Antoniem Q. Villanuevou ze španělského inkluzivního divadla Danza Mobile nebo prozkoumat sféry moderního tance jak je představil Alexej Narutto z Moskevského baletu.

Každý den byl zakončen představením, po němž následovala diskuze s tvůrci. Na konci festivalu vystoupila také česká umělkyně Markéta Stránská se svou „one woman show“ Leť!.

Dominik Lipovský

Back