Na moskevském festivalu měl zastoupení i Ústav speciálněpedagogických studií PdF

Divadelní odborníci se sjeli na festival do Moskvy.
Foto: Dominik Lipovský
Tuesday 12 March 2019, 9:16

Mezinárodní divadelní festival Proteatr přivedl již popáté do ruské metropole všechny teatroterapeuty, divadelní odborníky, ale i širokou veřejnost. Českou republiku na třídenním festivalu reprezentoval dramaterapeut Martin Dominik Polínek z Ústavu speciálněpedagogických studií PdF Univerzity Palackého.

„Tento festival je zřejmě jednou z nejvýznamnějších světových akcí, díky které se specifické divadlo stává součástí mainstreamové dramatické kultury,“ popisuje festival Polínek, který v Česku vede inkluzivní divadelní soubor ModroDiv. „Velmi si vážím možnosti již poněkolikáté spolupracovat s pořadateli festivalu jako expert na teatroterapii, a zastupovat tak Českou republiku v dané oblasti.“ Polínek byl také Moskevskou státní psycho-pedagogickou univerzitou pozván, aby přednášel o dramaterapii. Oboru, který byl etablován právě na Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP.

Festival Proteatr zkoumá hranice inkluzivního divadla a jeho roli v současné kultuře. Jedná se o ojedinělý počin na ruské divadelní scéně. Každoročně jej organizuje inkluzivní divadelní studio Krug, společnost pro práci a dětmi a mladistvými se speciálními potřebami.

Svým účastníkům festival představil workshopy a představení zaměřené na tělesnost a terapeutickou práci s tělem. Mohli tak tvořit na stejných prknech s Antoniem Q. Villanuevou ze španělského inkluzivního divadla Danza Mobile nebo prozkoumat sféry moderního tance jak je představil Alexej Narutto z Moskevského baletu.

Každý den byl zakončen představením, po němž následovala diskuze s tvůrci. Na konci festivalu vystoupila také česká umělkyně Markéta Stránská se svou „one woman show“ Leť!.

Dominik Lipovský

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)