Na některé obory Univerzity Palackého lze ještě zasílat přihlášky

Ilustrační foto: Archiv Žurnálu UP
Wednesday 19 April 2017, 12:00 – Text: (red)

Univerzita Palackého umožní uchazečům o studium zkusit štěstí i ve druhém kole přijímacího řízení. Pro některé obory ho pořádá přírodovědecká, právnická a cyrilometodějská teologická fakulta.

Přírodovědecká fakulta vypsala druhé kolo výběrového řízení pro téměř dvě desítky bakalářských studijních oborů a tři navazující magisterské obory. Přihlášky mohou uchazeči zasílat do 14. července. Šanci mají například zájemci o studium oborů Environmentální geologie, Optika a optoelektronika, Přístrojová fyzika, Molekulární biofyzika, Nanotechnologie, Diskrétní matematika nebo některých učitelských kombinací.

„Počet oborů, u nichž pořádáme druhé kolo přijímacího řízení, rok od roku klesá. Letos jsme se rozhodli dát tuto možnost zejména u oborů fyzikálních, u kterých se nepodařilo v prvním kole naplnit kapacitu, a u oborů učitelských, kde je v kombinaci oborů fyzika, matematika a informatika,“ uvedl proděkan pro studijní záležitosti přírodovědecké fakulty Roman Kubínek.

Seznam oborů, podmínky přijímacího řízení a kritéria pro přijetí najdou zájemci na webu přírodovědecké fakulty.

Například studium oboru Environmentální geologie je atraktivní pro zájemce o přírodu a životní prostředí, značná pozornost je věnována terénním praxím a práci v laboratoři. „Absolventi se mohou uplatnit v komerčních a konzultačních firmách působících v oboru geologie a hydrogeologie a také na úřadech státní správy se zaměřením na ochranu životního prostředí,“ uvedl vedoucí katedry geologie Ondřej Bábek.

Cyrilometodějská teologická fakulta vypsala druhé kolo přijímacího řízení pro bakalářské obory Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce, které realizuje ve spolupráci s Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci. Přihlášky, které je nutné zaslat na adresu obou škol, se přijímají od 19. června do 31. července. Přijímací zkoušky se uskuteční v závěru srpna. Bližší informace jsou dostupné na stránkách CMTF.

Druhé kolo přijímacích zkoušek připravuje i právnická fakulta. Týkat by se mělo navazujícího magisterského oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo. Fakulta plánuje, že zájemci o tento dvouletý program budou moci podávat přihlášky od 12. června do 12. července. Dodatečný termín Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností SCIO, kde přihlášení uchazeči budou vykonávat test ze Základů společenských věd pro navazující magisterské studium evropských studií, by byl v sobotu 19. srpna.

V prvním kole přijímacího řízení, kdy osm fakult nabídlo téměř 900 kombinací oborů, se přihlášky podávaly do konce února. Univerzita Palackého jich zaregistrovala 25 444.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)