Na UP se koná národní konference transferu technologií ČR

Začala pátá národní konference transferu technologií ČR.
Foto: Milada Hronová
Thursday 1 June 2017, 14:39 – Text: Milada Hronová

Na Univerzitě Palackého dnes začala dvoudenní konference, která se zabývá transferem technologií. Hlavním leitmotivem jednání odborníků je téma Proof-of-Concept (PoC). Právě tyto projekty jsou pro akademiky aktuálně jedinečnou příležitostí, jak mohou vědecké výsledky dostat do praxe.

Pátou národní konferenci transferu technologií, kterou společně s UP pořádá spolek Transfera.cz, zahájil v prostorách přírodovědecké fakulty rektor Jaroslav Miller. Transfer technologií na vysokých školách považuje za jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí.

„Jedná se o velmi širokou oblast s velkým potenciálem rozvoje. Patří do ní licence, patenty i smluvní výzkum, podpora start-upů a také Prof-of-Concepty. Právě tyto projekty podporuje Univerzita Palackého systematicky už čtyři roky. Každoročně tak řada projektů dostane šanci ukázat, nakolik jsou životaschopné,“ řekl rektor Jaroslav Miller.

Do nedávno vypsané výzvy se s žádostí o dotaci přihlásilo jedenáct řešitelů projektů a podle Petra Kubečky, vedoucího transferu technologií Vědeckotechnického parku UP, dorazily ze všech různých oborů. „Rektor vyhlašuje až tři výzvy ročně. Jedenácti projekty, které vzešly ze sedmé výzvy, se Rada pro komercializaci na UP bude zabývat 23. června,“ řekl Petr Kubečka.

V úvodním jednání vystoupil i ředitel Vědeckotechnického parku UP (VTP UP) Jiří Herinek, který rekapituloval dosavadní činnost a postavení parku v rámci UP. Podle něj je Vědeckotechnický park strategickým univerzitním pracovištěm s jasnou vizí. I Jiří Herinek zdůraznil roli PoC projektů. „Právě Proof- of-Concepty jsou na univerzitách živou vodou pro transfer technologií,“ řekl.   

Během dne se pak u řečnického pultu vystřídali i Eva Janouškovcová, předsedkyně spolku Transfera.cz, nebo Martin Švolba, ředitel Odboru výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Ten účastníkům konference představil vládou schválený nový Program Proof-of-Concept. Jeho cílem je podpora PoC aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, jež výsledky výzkumu mohou uplatnit v praxi.

Současný dotační systém prezentoval i Pavel Komárek z Technologické agentury ČR, která chce motivovat i zástupce humanitních a společenských oborů. „Kola spolupráce a financování se začínají točit a prostřednictvím nového programu ÉTA mohou obsáhnout i humanitní obory,“ řekl Pavel Komárek.

Pátá národní konference transferu technologií ČR se zítra přesune do prostor Vědeckotechnického parku, který slaví 10. narozeniny. Už v rámci dnešní oslavy vyhlásí VTP UP výsledky soutěže Podnikavá hlava.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)