Na volby do Akademického senátu UP se připravují další dvě fakulty

Na svém zasedání jednali o přípravách voleb do AS UP také senátoři lékařské fakulty.
Foto: Velena Mazochová
Thursday 16 February 2017, 12:15 – Text: Velena Mazochová

Schválením dílčích volebních komisí zahájily přípravy na volby do „velkého“ senátu fakulty lékařská a zdravotnických věd. Jejich senátoři o nich rozhodli na svých jednáních tento týden.

Senátoři lékařské fakulty, kteří se v úterý sešli na svém druhém zasedání v tomto funkčním období, zvolili osmičlennou komisi ve složení Barbora Bittnerová, Filip Blažek, Eva Kriegová, Tomáš Kučera, Pavel Kurfürst, Zuzana Macečková, Vladislav Raclavský a Natálie Táborská. „Dílčí volební komise, která bude volby na fakultě řídit, si ze svých řad zvolí svého předsedu. Ten se stane členem hlavní volební komise pro volby do Akademického senátu UP,“ popsal předseda senátu lékařské fakulty Jan Strojil fungování komise.

Termín pro konání voleb na olomoucké medicíně byl stanoven na začátek posledního březnového týdne. V pondělí 27. března budou moci akademici a studenti odevzdávat své hlasy v budově Kliniky zubního lékařství, v následujících dvou dnech bude volební urna připravena v prostorách Teoretických ústavů.

Dílčí volební komisi zvolili na svém zasedání tento týden také členové akademického senátu fakulty zdravotnických věd. „Má sedm členů a jsou v ní zastoupeny v podstatě všechny ústavy. Sejde se začátkem příštího týdne, aby zvolila předsedu a místopředsedu,“ uvedl předseda senátu FZV Lukáš Merz. Komise zároveň upřesní konkrétní termíny voleb, které budou spolu s celým harmonogramem umístěny na úřední desce fakulty.

O složení Akademického senátu UP na období 2017 – 2020 se rozhodne v rozmezí dvou týdnů na přelomu března a dubna. Kandidáty bude ze svých řad volit akademická obec všech osmi fakult.

Nejvyšší samosprávný orgán univerzity má 24 členů. Každá fakulta je v něm zastoupena dvěma senátory z řad akademických pracovníků a jedním z řad studentů.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)