Nadační fond UP: Poděkování dárcům a nové plány

Na předvánočním setkání s vedením UP a dárci představili podpoření studenti své projekty. Na titulním snímku při prezentaci Veronika Žižková z LF.
Fotogalerie: Milada Hronová
Monday 6 January 2020, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Téměř tři čtvrtě milionu korun rozdělených mezi osm studentů, workshopy zaměřené na komunikaci vědy a využití vědeckých poznatků v praxi či osvojení speciální projektové metodiky. To je jen ve zkratce bilance právě skončeného roku Nadačního fondu Univerzity Palackého, který už pět let podporuje mladé talentované vědce a umělce.

Nadační fond UP vznikl v létě 2015 s cílem podporovat mezinárodní vědecko-výzkumné a umělecké aktivity studentů. Jeho ambicí bylo – a stále je – vedle podpory nadějných studentských projektů učit talentované studenty i vědu popularizovat a vysvětlovat smysl jejich práce veřejnosti. Za dobu existence vybral NF UP 42 projektů a rozdělil mezi studenty univerzity 3,7 milionu korun. Maximální výše příspěvku na jeden projekt byla 200 tisíc korun, průměrná částka představovala zhruba 85 tisíc korun.

Studenti získají podporu vždy na jeden rok a příspěvek využívají například na letenky, zajištění pobytu na zahraničním vědeckém pracovišti nebo na nákup potřebného materiálu. To vše bez zbytečné byrokratické zátěže. Za dobu existence už NF UP podpořil studenty ze všech osmi fakult Univerzity Palackého. „V roce 2019 došlo k několika změnám. Jednou ze zásadních, která se týká financování, je změna v pozici generálního partnera. Tím byla od vzniku fondu Česká spořitelna, která ale v průběhu loňského roku změnila svou korporátní politiku v oblasti spolupráce s vysokými školami. Zůstala sice naším významným partnerem, ale snížila svůj dosavadní příspěvek, a my se tak zaměřujeme na hledání dalších partnerů, které by naše aktivity zaujaly,“ uvedla Dita Palaščáková z NF UP.

Jak připomenula, NF UP je v tuzemském prostředí vysokých škol zatím ojedinělý. „Jeho fungování i způsob financování jsou blízké našim zahraničním vzorům. Peníze pro studenty nečerpáme z prostředků univerzity, ale od soukromých dárců a firem. Inspirovali jsme se dobrou zkušeností například v Oxfordu a Cambridge a výsledkem této aktivity je i kampaň Darujte příležitost. V ní se obracíme i na absolventy univerzity a širokou veřejnost. Od spuštění kampaně na podzim v roce 2018 jsme už tak od našich dárců získali 1,1 milionu korun. Jsme přitom vděčni za jakoukoli podporu i v řádech stokorun, které například posílají studenti,“ dodala koordinátorka kampaně.

Nadační fond UP také postupně rozšiřuje možnosti, které studentům nabízí. Kromě již zavedených workshopů, na kterých se učí, jak fungují média a jak mají popularizovat vědu, se například v minulém roce mohli zúčastnit školení připraveného ve spolupráci s  Vědeckotechnickým parkem UP. „Tam zjistili, že je nejen možné, ale dokonce žádoucí přemýšlet o společenském dopadu a ekonomickém potenciálu podpořených projektů. Naším cílem je propojit studenty s důležitými zdroji UP, kam VTP v této oblasti rozhodně patří. Při volbě tohoto workshopu jsme vycházeli z našeho šetření. Studentů jsme se ptali, co by jim ještě ulehčilo jejich vědeckou práci, jaké dovednosti by si chtěli zlepšit a jaké kompetence podle nich má mít vědec ve 21. století. Z tohoto důvodu jsme také rozšířili naše vzdělávací aktivity i na projektové řízení a leadership. Také jsme vybrali tři studenty, kteří dostanou příležitost absolvovat kurz projektového řízení v rámci mezinárodně uznávané metodiky Prince 2,“ vypočítává Dita Palaščáková.

Letos v únoru Nadační fond UP vypíše novou, již šestou výzvu, do níž se mohou opět přihlásit studenti ze všech fakult. „Ráda bych povzbudila všechny zájemce, kteří mají zajímavý projekt, aby se přihlásili a zkusili uspět. Zkušenosti všech, které jsme podpořili v minulých letech, totiž hovoří jasně: Nadační fond UP nabízí unikátní příležitost, která vám přinese zajímavou profesní i životní zkušenost,“ povzbuzuje studenty Dita Palaščáková.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)