Nadační fond UP podpořil dalších osm studentských projektů

Jednomyslnou podporu NF UP získala pro svůj projekt právní gramotnosti dětí Kateřina Augustinová z PF.
Foto: Eva Hrudníková
Thursday 6 June 2019, 10:48 – Text: Ivana Pustějovská

Je jich osm a dostanou příležitost rok pracovat na svém vědeckém projektu. Řeč je o osmi studentech Univerzity Palackého, kteří získali pro následující akademický rok podporu Nadačního fondu UP (NF UP).

Správní rada NF UP rozdělila mezi mladé vědce téměř tři čtvrtě milionu korun. O podporu svých uměleckých nebo vědeckých projektů mohli v rámci již páté výzvy NF UP požádat studenti ze všech fakult UP. „Dostali jsme celkem šestnáct žádostí. Oproti minulým ročníkům pozorujeme znatelný posun v přípravě studentů, kteří se rozhodnou Nadační fond UP oslovit. Jejich projekty jsou na kvalitativně vyšší úrovni, než jsme byli dosud zvyklí. Změnu pozorujeme i v motivaci studentů, často s námi i s odborníky z univerzity již dopředu konzultují svůj záměr,“ uvedla Dita Palaščáková, koordinátorka kampaně Darujte příležitost! Nadačního fondu UP.

Uspěli studenti ze čtyř fakult

Zatímco v minulých letech dominovali mezi úspěšnými žadateli studenti z PřF, letos je výběr pestřejší. Podporu vedle čtyř studentů z PřF (Dorota Koníčková, Petra Švecová, Otomar Peško, František Zálešák) získaly dvě studentky FTK (Kamila Banátová a Kristýna Janečková) a po jednom mají zástupce PdF (Eva Marková) a PF (Kateřina Augustinová). „Určitě stojí za pozornost, že vedle podpory přírodovědných projektů, které získávají přízeň tradičně, dostal také jednomyslnou a téměř nejvyšší podporu právě projekt Kateřiny Augustinové z právnické fakulty. Zaujala výborně promyšleným plánem pracovat s dětmi a mládeží v oblasti právního povědomí, což znamená jistou formu vzdělávání či osvěty v oblasti smluvních závazků, exekucí, náhrady škody a podobně. Téma považujeme za společensky velmi aktuální, protože například vedle finanční či mediální gramotnosti, s jejichž základy už jsou děti seznamovány, právní gramotnost je zatím opomíjena,“ vysvětlila Dita Palaščáková.

Nadační fond UP vybraným studentům na realizaci jejich projektů přidělil částky v rozmezí 49 až 129 tisíc korun, dohromady 745 tisíc korun. „Naším hlavním partnerem stále zůstává Česká spořitelna, která i letos fondu darovala 500 tisíc korun. Zbylé prostředky jsme získali kampaní Darujte příležitost!, v rámci které nám už opakovaně přispívají absolventi a příznivci naší univerzity,“ řekla koordinátorka.

Stále přitom platí stejná pravidla, jimiž je Nadační fond UP jedinečný v tuzemském univerzitním prostředí: maximální důvěra v podpořené studenty, a tudíž žádná velká administrativa při dokazování využití peněz, rok času na vedení, řízení a provedení projektu a k tomu workshopy popularizace a komunikace vědy.

Mladí vědci se naučí řídit projekty

Fond letos také zcela poprvé nabídne třem studentům ojedinělou příležitost: ve spolupráci s Kariérním centrem UP jim zaplatí licencovanou metodiku projektového řízení PRINCE2. Pro mladé vědce je to unikátní šance, kterou zatím jiná česká univerzita nenabízí. „Je to nejrozšířenější metodika pro řízení projektů. Díky flexibilitě a univerzálnosti se využívá napříč obory pro řízení velkých i malých projektů. Tato certifikace se stala globálním standardem nejenom na pozicích projektového manažera. A právě na projektové řízení se chceme také v Nadačním fondu UP více zaměřit. Považujeme totiž osvojení těchto znalostí v dnešní době pro vědce za velmi důležité,“ doplnila Dita Palaščáková.

Tři studenty vyberou zástupci NF UP, Kariérního centra UP a Správní rady UP. „Vybírat budeme z těch studentů, které náš fond již v minulosti podpořil a kteří mají o podobné vzdělávání zájem. Je důležité říct, že kurz je velmi náročný, musí ho mimo jiné celý absolvovat v anglickém jazyce. Získají ale vědomosti, které jim mohou pomoci v jejich další vědecké kariéře. A z jejich zkušeností budeme čerpat i my při přípravě dalších studentů,“ řekla koordinátorka dárcovské kampaně.

Za pět let existence Nadačního fondu UP bylo podpořeno 43 projektů, na které studenti získali bezmála čtyři miliony korun. Díky nim vyjeli na prestižní vědecká pracoviště po celém světě, setkali se a spolupracovali s významnými vědeckými osobnostmi svých oborů a mohli také poprvé řídit a organizovat vlastní projekt či výzkum.

Podrobné informace o Nadačním fondu UP, podpořených projektech i o kampani jsou na jeho webových stránkách.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)