Nahlédněte do plánů univerzity na příští rok

Ilustrační foto: Vojtěch Duda
Saturday 8 October 2022, 8:00 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Právě v těchto dnech prochází schvalováním akademických orgánů Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2023. Bez nutnosti naučit se nazpaměť přesný název tohoto klíčového dokumentu budete mít díky němu příležitost nahlédnout do budoucnosti univerzity, přesněji na konkrétní aktivity, které chystá v příštím roce. Nechybí mezi nimi práce na vzniku Pracovního řádu UP, příprava rekonstrukce Sportovní haly UP či větší orientace na flexibilní a online výuku. Přílohou dokumentu je pak také Plán investičních aktivit pro rok 2023.

Plán realizace strategického záměru každoročně navazuje na dlouhodobý Strategický záměr univerzity 2021+, který je koncipován na delší, několikaleté období a v němž se univerzita zavázala k činnostem od roku 2021 dále na základě vizí, trendů a požadavků na vysoké školy. „Strategický záměr určuje směřování UP na velmi dlouhou dobu a realizace v něm obsažených aktivit může být rozprostřena do různých časových úseků. Proto je nutné každoročně zpracovat Plán realizace tohoto strategického záměru na následující rok, v němž UP označí, kterým aktivitám se bude věnovat právě v dalším roce,“ podotkl Michal Malacka, prorektor pro strategii a vnější vztahy. Jak dodal, klíčové oblasti a problémy pro další strategické směřování univerzit stanovilo ministerstvo školství, které na takovéto aktivity vyčlenilo pro univerzity finanční alokaci. „Závazek, který vůči ministerstvu v tomto dokumentu přijímáme, dokládáme každoročně ve výroční zprávě o činnosti. Stejně tak dokládáme pravidelnou zprávou čerpání vyčleněných financí,“ dodal prorektor Malacka.

Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2023 je v tuto chvíli k dispozici k nahlédnutí akademické obci v prostředí UPShare. Po schválení bude umístěn na webové stránky oddělení strategie a kvality mezi strategické dokumenty a zaslán na MŠMT.

 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)