Najít vědecké pracoviště pro spolupráci pomáhá projekt Aurora RI

Grafika: Aurora
Friday 17 May 2024, 13:00 – Text: Michal Zych

Mapa vědeckých pracovišť a expertních skupin, které je možné jednoduše kontaktovat a využít jejich odbornost a infrastrukturu pro svůj výzkum. Databáze vedoucích, konzultantů, konzultantek, oponentů a oponentek disertačních prací, kteří jsou ochotni pomoci doktorandkám a doktorandům se startem jejich vědecké kariéry. To jsou jen dva z výstupů projektu Aurora Research and Innovation for Societal Impact (Aurora RI), s nimiž se můžete seznámit na jeho prakticky orientované závěrečné konferenci, která se bude konat 13. září v Olomouci.

Projekt Aurora Research and Innovation for Societal Impact (Aurora RI), který uspěl ve výzvě Science With and For Society z rámcového programu H2020, se blíží ke konci. Projekt, určený především pro evropské univerzitní aliance, měl pomoci vytvořit společnou strategii na podporu vědy a výzkumu v souladu s nejnovějším vývojem evropské výzkumné politiky. Po dobu tří let se díky němu mezi partnery z Aurory prohlubovaly vztahy a expertíza v oblastech, jako jsou lidské zdroje, transfer technologií nebo otevřená a občanská věda.

V rámci projektu Aurora RI se univerzity zaměřily také na sdílení vědecko-výzkumné infrastruktury. Na základě podpisu Memoranda o porozumění zapojených univerzit vznikla interaktivní mapa, která slouží k rychlému vyhledání infrastruktury a expertízy na jednotlivých institucích.

Nástroj Aurora Doctoral Pool pak využijí především doktorandi a doktorandky. Jedná se o databázi několika stovek vědkyň a vědců z celé Evropy, kteří jsou ochotni stát se školiteli/školitelkami nebo oponenty/oponentkami disertačních prací. Studujícím nabízí přehledné rozhraní s filtrováním podle univerzit, oborů, nechybí ani konkrétní výzkumná témata a kontakty.

Projekt přinesl výstupy také v oblasti otevřené vědy, občanské vědy nebo lidských zdrojů. Přijďte se s nimi seznámit a naučte se je využívat během půldenní konference Věda se společností a pro společnost. Prakticky orientované příspěvky představí užitečné nástroje i příklady dobré praxe. Setkání se bude konat 13. září od 9 do 13 hodin v sále Mozarteum Arcidiecézního muzea v Olomouci. Pro účast se předem zaregistrujte (v kalendáři je nutné přejít šipkou doprava na září).

 

 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)