Návštěva diabetologa světového významu na Lékařské fakultě UP

Profesor George Grunberger přednášel o novinkách ve výzkumu diabetu.
Foto: Archiv III. interny LF
Tuesday 4 April 2017, 14:11

Dne 28. 3. 2017 proběhla pod záštitou Diabetologického centra FN Olomouc a III. interní kliniky – NRE na LF UP Olomouc návštěva předního amerického diabetologa s českými kořeny profesora George Grunbergera.

Profesor Grunberger je ředitelem Grunberger Diabetes Institute v Bloomfield Hills, v Michiganu, profesorem vnitřního lékařství, molekulární biologie a genetiky na School of Medicine, Wayne State University, na William Beaumont School of Medicine, Oakland University a hostujícím profesorem na 1. LF Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2015–2016 zastával funkci prezidenta Americké asociace klinických endokrinologů (AACE). Je spolueditorem dvou mezinárodních diabetologických časopisů. Publikoval více než 150 recenzovaných a přehledných článků, knižních kapitol a abstraktů. V oblasti diabetologie se zabývá základním výzkumem účinku inzulínu na molekulární úrovni. Věnuje se i klinickým studiím, které zahrnují různé aspekty ovlivňující léčbu diabetu. Je spoluautorem amerických doporučení pro léčbu diabetu (AACE/ACE Clinical Practice Guidelines).

V rámci cyklu klinických seminářů III. Interní kliniky – NRE přednesl profesor Grunberger na LF UP přednášku „Co je nového ve výzkumu a léčbě diabetu“. V první části se věnoval perspektivám léčby diabetu 1. typu – zejména vývoji nových inzulínových pump a využití telemedicíny v monitorování pacientů s diabetem. Zmínil brzké dokončení vývoje pumpy s uzavřenou smyčkou – systému kontinuálně dávkující inzulín v závislosti na trendu aktuálně naměřených hodnot glykémií, příjmu stravy a aktivitě nemocného. Jako velmi perspektivní se také jeví bionická (bihormonální) pumpa se simultánním podáváním inzulínu i glukagonu, což by mělo vést k mnohem přesnější regulaci hladin glykémie. V druhé části přednášky, zaměřené na léčbu diabetu 2. typu, profesor Grunberger zdůraznil vysoké kardiovaskulární riziko diabetiků a zaměřil se na možnosti jeho ovlivnění. Z toho pohledu se jeví výhodné využít v léčbě diabetu 2. typu některých gliflozinů (empagliflozin) a agonistů GLP-1 receptorů (liraglutid, semaglutid), které v prospektivních randomizovaných studiích dokázaly snížit riziko kardiovaskulárních příhod. Tyto výsledky reflektují také poslední americká doporučení pro léčbu diabetu. V diskuzi, která následovala po přednášce, pak zazněly některé nové informace objasňující mechanismus působení nových antidiabetik, postřehy ze zákulisí jednání s FDA, kterých se za AACE profesor Grunberger pravidelně účastí, a srovnání problémů českého a amerického systému zdravotnictví.

Setkání s profesorem Grunbergerem proběhlo v přátelské atmosféře. Opakovaně ocenil vlídné přijetí a krásu Olomouce. Vyslovil se také pro navázání těsnější spolupráci mezi Gunberger Diabetes Institute a III. Interní klinikou LF UP a vyjádřil přání se do Olomouce opět brzy vrátit.

Doc. David Karásek, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, LF UP

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)