Návštěva divadelního festivalu Ukraine Fringe

Foto: Daniil Prymachov a Anton Dmytruk.
Monday 11 September 2023, 14:49

Bylo mi velkou ctí a potěšením osobně se účastnit prvního (a doufejme, že ne posledního) ročníku divadelního festivalu Ukraine Fringe, který se konal ve dnech 1. až 3. září v Kyjevě. Festival vznikl na základě iniciativy nezávislého anglickojazyčného divadelního spolku ProEnglish, který v roce 2014 založil Alex Borovenskij. Alex společně se svým souborem festival také zahájil.

Ukraine Fringe je nejnovějším přírůstkem k celosvětové síti divadelních festivalů, z nichž první a největší se každoročně koná ve skotském Edinburghu. Letošní ukrajinský festival přivítal umělce ze šesti různých zemí (z Hongkongu, Francie, Švýcarska, Velké Británie, USA a samozřejmě samotné Ukrajiny).

Všechna představení byla uvedena primárně v anglickém jazyce. Atmosféra na místě byla nesmírně inspirativní, umělci a dobrovolníci se spojili s diváky a společně tak oslavovali nejen divadlo jako takové, ale především sílu komunity a kreativity.

Veškeré náklady si účinkující hradili sami a organizaci měli z velké míry na starosti místní dobrovolníci. Kromě fyzického programu bylo v rámci festivalu možné zhlédnout také řadu zajímavých online představení, o nichž se můžete dozvědět více na níže uvedených stránkách. Myslím si, že je důležité, aby se naše univerzita i nadále věnovala podpoře podobných iniciativ. Kultura je totiž nejen nedílnou součástí podpory Ukrajiny, ale také pomáhá šířit povědomí o současné situaci v zemi zmítané válkou. O festivalu více zde a zde

David Livingstone, Ph.D., vedoucí literární sekce katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)