Návštěva z Jižní Koreje

Foto: Egon Havrlant, Martin Višňa
Monday 13 November 2023, 7:00 – Text: (vim)

V návaznosti na nedávno uzavřené memorandum o porozumění (viz zde) přivítal rektor Martin Procházka na půdě Univerzity Palackého tříčlennou delegaci z Catholic University of Korea, kterou vedl rektor školy Fr. Luke Won Jong-chul. Hosté se setkali také se zahraničními proděkany čtyř fakult UP – Dominikem Opatrným (CMTF), Janou Kvintovou (PdF), Milanem Raškou (LF) a Jarmilou Zimmermannovou (FZV), s nimiž probírali možnosti výměnných pobytů akademiků a vědecké spolupráce. 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)